Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus

Vikipēdijas lapa
Ilgāja ezers aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”

Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" ir viena no deviņām Latvijas īpašajām teritorijām.[1]

Latvijas ziemeļaustrumos Alūksnes augstienes kalnainākajā daļā, apmēram 180 km no galvaspilsētas Rīgas, Igaunijas pierobežā atrodas teritorija ar ezeriem, pauguriem, pļavām un mežiem. Vasaras Veclaicenē ir īsākas kā citur Latvijā, ziemas ir garākas un aukstākas, bagātākas ar sniegu.[2]

Teritorija dibināta 1977. gadā, lai saglabātu un aizsargātu Ziemeļvidzemei raksturīgo kultūrainavu un dabas vērtības. Teritorija ietver 11 A - R virzienā orientētu ezeru virkni subglaciālajās iegultnēs. Aptuveni 6,5% no teritorijas aizņem aizsargājamo biotopu platības. Teritorijā konstatēti ES Biotopu direktīvas biotopi:

  • 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām,
  • 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas,
  • 7140 Pārejas purvi un slīkšņas,
  • 9010* Veci vai dabiski boreāli meži,
  • 9180* Nogāžu un gravu meži, u.c.

Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Aizsargājamo ainavu apvidū, Natura 2000 teritorijā, ietilpst dabas liegumi - Avotu mežs, Dēliņkalns, Korneti-Peļļi, aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis Grūbes dolomīta atsegums un aizsargājama aleja Ziemeru ozolu aleja.[3]

Lapa visitaluksne.lv tūristiem iesaka izbaudīt Aizsargājamo ainavu apvidu “Veclaicene” pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā, jo visās sezonās tā esot neatkārtojama un skaista, kam palīdzēšot dabas takas, braucieni ar velosipēdu un skatu torņu virsotņu sasniegšana, kā arī nakšņošana daudzveidīgajos atpūtas namos, glempingos un viesu mājās pie gleznainajiem ezeriem un apvidus skaistākajās vietās.[4]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. «Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene"». www.facebook.com (latviešu). Skatīts: 2022-10-29.
  2. «AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS VECLAICENE». VECLAICENE (latviešu). Skatīts: 2022-10-29.
  3. «Veclaicene | Dabas aizsardzības pārvalde». www.daba.gov.lv (latviešu). Skatīts: 2022-10-29.
  4. «Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” -EDEN galamērķis». VisitAluksne (latviešu). Skatīts: 2022-10-29.