Malnavas koledža

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Malnavas koledža

Malnava logo.jpg

Moto "Man jāvalda tēvu sēta vajag gudra padomiņa"
Valsts Karogs: Latvija Latvija
Dibināta 1921
Atrašanās vieta Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads
Tips Valsts
Mājaslapa https://malnavaskoledza.lv/
Malnavas muižas ēka, kurā 1921. gadā tika izvietota Latgales lauksaimniecības vidusskola
Malnavas koledžas (Latgales lauksaimniecības vidusskolas) karogs. Skices autors Henriks Logins 1939. gadā mācījās Valsts Malnavas lauksaimniecības vidusskolas 5. klasē, mākslinieks Jēkabs Bīne. 1992. gadā atjaunots, mākslinieks Pēteris Galeviuss. Karogs izgatavots Rīgā, Teātru biedrības darbnīcā
Malnavas koledžas jaunais korpuss. Atklāts 1971. gadā

Malnavas koledža ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās un profesionālās vidējās izglītības iestāde, kas dibināta 1921. gada 10. oktobrī kā Latgales lauksaimniecības vidusskola. Atrodas Ludzas novada Malnavas pagasta Malnavā. Izglītības iestāde savu nosaukumu mainījusi septiņas reizes: Latgales lauksaimniecības vidusskola[1] (1921—1936), Valsts Malnavas lauksaimniecības vidusskola[2] (1936—1944), Malnavas lauksaimniecības tehnikums (1944—1964), Malnavas sovhoztehnikums (1964—1990), Malnavas lauksaimniecības tehnikums (1990—1992), Valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikums (1992—2003).

Izglītības iespējas Malnavas koledžā[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pirmā līmeņa augstākā izglītība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pilna laika studijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Studiju programma Kvalifikācija Mācību ilgums
Autotransports Autoservisa speciālists 2,5 gadi
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā 2 gadi

Nepilna laika studijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Studiju programma Kvalifikācija Mācību ilgums
Autotransports Autoservisa speciālists 2,5 gadi
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā 2 gadi
Grāmatvedība un finanses Grāmatvedis 2,5 gadi

Profesionālā vidējā izglītība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Izglītības programma Kvalifikācija Mācību ilgums
Banku zinības un finanses Finanšu darbinieks 4 gadi (ar pamatskolas izglītību) vai 1,5 gads (ar vidusskolas izglītību)
Autotransports Automehāniķis 4 gadi (ar pamatskolas izglītību) vai 1,5 gads (ar vidusskolas izglītību)
Autotransports Autoelektriķis 4 gadi (ar pamatskolas izglītību) vai 1,5 gads (ar vidusskolas izglītību)
Lauksaimniecība Lauksaimniecība Lauku īpašumu apsaimniekotājs 4 gadi (ar pamatskolas izglītību)

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Laika posmā no 2007.gada līdz 2012.gadam tika veikti būtiski nekustamā īpašuma uzlabojumi. Jaunajā mācību korpusā tika iekārtoti autoapmācības centrs (25 000 LVL valsts budžeta līdzekļi) un metināšanas laboratorija (15 000 LVL valsts budžeta līdzekļi), nomainīts jumta segums (21 000 LVL valsts budžeta līdzekļi), rekonstruēts ieejas jumta segums (1 500 LVL valsts budžeta līdzekļi), izbūvēts auto stāvlaukums (35 000 LVL pašvaldības budžets un ES struktūrfondu līdzekļi), nomainīti apgaismojuma ķermeņi (1 500 LVL valsts budžeta līdzekļi). Vecajā mācību korpusā veikts kabinetu remonts (8 500 LVL valsts budžeta līdzekļi). Dienesta viesnīcas ēkas renovācija veikta par 305 000 LVL valsts budžeta līdzekļiem. Katlu mājā veikta katlu maiņa un remonts (50 000 LVL pašvaldības budžeta un valsts budžeta līdzekļi). Stadiona ģērbtuvei nomainīts jumta segums un veikts sienu remonts (2 500 LVL valsts budžeta līdzekļi). Šajā piecu gadu posmā tika aktīvi piesaistīti projektu līdzekļi, kā rezultātā tika veikti mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi. Piesaistot PHARE un ERAF līdzekļus, pašvaldības un valsts līdzfinansējumu, lai uzlabotu izglītības programmas „Autotransports” materiāli tehnisko bāzi, tika iegādātas autoapmācības centra iekārtas un aprīkojums 269 260 LVL apmērā, metināšanas laboratorijas aprīkojums 23 500 LVL apmērā. Informācijas tehnoloģijas ir neatņemamas mūsdienu mācību tehniskās bāzes sastāvdaļas. Visu izglītības programmu pilnveides gaitā, piesaistot PHARE un ERAF līdzekļus, pašvaldības un valsts līdzfinansējumu, tika iegādāta datortehnika, orgtehnika un programmatūra 54 750 LVL apmērā. Piesaistot ESF un LRAA līdzekļus, tika iegādātas mācību grāmatas visās izglītības programmās. Pateicoties neatlaidīgam un apzinīgam studentu, audzēkņu un skolotāju darbam, tika izgatavotas ierīces un modeļi, kas atvieglo profesionālo mācību priekšmetu apguvi izglītības programmās „Autotransports” un „Lauksaimniecība”.

2011.gada 23.maijā vizītē Kārsavas novadā Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklēja Malnavas koledžu, iepazinās ar izglītības iestādes darbību un apgūstamajām profesijām. Malnavas koledžā Valsts prezidents tikās ar tās audzēkņiem un citu Kārsavas novada skolu jauniešiem. Diskusijas laikā Valdis Zatlers pārrunāja galvenās sabiedrības vērtības un to, kā paši jaunieši izjūt to nozīmi savā dzīvē un kā izprot to nodošanu nākamajām paaudzēm. Valsts prezidents ar jauniešiem dalījās savā redzējumā par to, kādai jābūt Latvijai, diskutēja par to, kā nodrošināt motivāciju mācīties un kā pielāgoties darba tirgus prasībām.

2011.gada nozīmīgākais pasākums - absolventu salidojums un koledžas 90 gadu jubilejas svinības, kas norisinājās 2.jūlijā. Pasākums sākas ar absolventu un viesu sagaidīšanu, reģistrāciju un izglītības iestādes apskati. Kopā reģistrējās 622 absolventi, 29 bijušie darbinieki, skolotāji un 33 ciemiņi. Paralēli notika koledžas vēstures muzeja apskate, renovētajā un ar jaunajām mēbelēm aprīkotajā (ERAF projekta atbalsts) bibliotēkā bija apskatāmas Jāņa Būmaņa (1948.gada absolvents) ģimenes foto arhīva izstāde par dzīvi izsūtījumā un Indras Ciomnes (2003.,2005.gada absolvente) fotoizstāde. Vestibilā pie sporta zāles bija iekārtota izstāde par sporta dzīvi Malnavas koledžā. Absolventus un ciemiņus iepriecināja Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra muzikālais sveiciens. Pasākuma svinīgā daļa sākās ar piemiņas brīdi pie skolas dibinātāja un direktora Pētera Sauleskalna piemiņas akmens. Pēc tam muižas zālē tika „austs” „Gadskārtu gobelēns Malnavā”, lai absolventi un ciemiņi varētu ielūkoties koledžas mācību un darba ikdienā un vēstures lappusēs. Emocionāls un neaizmirstams brīdis norisinājās pretī muižas centrālajai ieejai - absolventu sasaukšanās un kopbildes uzņemšana. Pasākuma otrā daļa notika Malnavas muižas parka brīvdabas estrādē, kur skanēja muzikāls sveiciens Malnavai svētkos no bijušajiem, esošajiem un topošajiem malnaviešiem un viņu draugiem, tika izteikta pateicība svētku atbalstītājiem. Šajā estrādē svētku balle kopā ar Aināru Lipski notika līdz rīta gaismai, bet muižas klētī – 80.gadu diskotēka. Sporta zālē svētku balle, ko pavadīja neatņemams absolventu atkalredzēšanās prieks, notika kopā ar Grigoriju Gorodko (1983.gada absolvents). Pusnaktī svētku kulminācija - pulcēšanās svētku apsveikumam pretī muižas centrālajai ieejai un svētku uguņošana. 2011. un 2012. gadā Malnavas koledža ņēma aktīvu dalību ESF un VISC projektā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/003) , kā arī ESF projektā „Profesionālās vidējās izglītības programmu „Lauksaimniecība” un „Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) kā partneris Višķu profesionālajai vidusskolai. Malnavas koledžas pedagogi pilnveidoja savu kompetenci ESF un LU projektā “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”(vienošanās Nr.2010/0096/!DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001)

2012.gada decembrī noslēdzās KPFI projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Malnavas koledžas jaunajā mācību korpusā un Malnavas koledžas dienesta viesnīcas ēkā, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”. Projekta īstenošana no ieceres līdz oficiālam noslēguma ilga gandrīz 3 gadus: 2009.gada nogale- parakstīta vienošanās starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Vides investīciju fondu un Malnavas koledžu par projekta īstenošanu un finansēšanu; 2010.gada pirmā puse- projekta dokumentācijas izstrāde; 2011.gads un 2012.gada 1.pusgads- celtniecības konkursa vairākkārtēja organizēšana; 2012.gada 26.jūnijā- būvniecības darbu līguma parakstīšana ar būvniecības firmu SIA „TELMS” no Tukuma. Celtniecības darbos SIA „TELMS” bija iesaistīti ap 10 apakšuzņēmējiem: logu izgatavotāji un montētāji, ventilācijas iekārtu uzstādītāji, siltummezglu iekārtotāji, fasāžu siltinātāji. Kopējais energoefektivitātes paaugstināšanas projekta apjoms 860 000 LVL. Projekta rezultātā nosiltinātas 2 ēkas: mācību korpuss (nosiltinātas fasādes, nosiltināts jumts, nomainīti logi, izbūvēta rekuperācijas ventilācijas sistēma, izbūvēts jauns siltummezgls) un dienesta viesnīca (nosiltinātas fasādes, nosiltināts jumts, izbūvēta rekuperācijas ventilācijas sistēma, izbūvēts jauns siltummezgls). Dienesta viesnīcā ar SIA Lattelecom finansiālu un materiālu atbalstu ierīkots bezvadu interneta pieslēgums WI-FI, kas nodrošina brīvu interneta pieeju visās istabiņās.

Malnavas koledžā augstāko un vidējo profesionālo izglītību apgūst jaunieši no visas Latgales un Austrumvidzemes. Malnavā sagatavotie speciālisti ir nepieciešami Latgales un Latvijas darba tirgum. Pašlaik Malnavas koledža ļoti nopietni pievērsusies pārrobežu sadarbības jomai.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]