Ventspils Augstskola

Vikipēdijas lapa
Šis raksts ir par mācību iestādi. Par basketbola klubu skatīt rakstu BK Ventspils Augstskola.

Ventspils Augstskola

Ventspils Augstskolas logo.png
Ventspils Augstskolas logo
Moto "Pamēģini pārspēt!"
Dibināta 1997
Atrašanās vieta Ventspils, Latvija
Inženieru iela 101
Tips Valsts augstskola
Rektors Kārlis Krēsliņš
Pasniedzēji 88[1]
Studenti 904 (2015)[2]
Mājaslapa www.venta.lv
Ventspils Augstskola

Ventspils Augstskola ir 1997. gadā Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldības dibināta augstskola.

Fakultātes[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

VeA sastāvā ir 3 fakultātes:

  • Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
  • Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • Tulkošanas studiju fakultāte

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Fakultātes dekāne ir Liene Resele

• Akadēmiskā bakalaura studiju programma vadībzinātnē Akreditēta 2005. gada 28. decembrī uz 6 gadiem. Iegūst sociālo zinātņu akadēmisko bakalaura grādu vadībzinātnē ar specializāciju (vai bez) kādā no studiju virzieniem (izvēlas trešajā studiju gadā): • finanšu pārvaldībā un vadības grāmatvedībā; • tirgvedības un loģistikas pārvaldībā; • uzņēmējdarbībā Baltijas jūras reģionā (angļu valodā).

Studiju ilgums programmā ir 4 gadi. Klātiene, pilna laika studijas.

• Profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”. Akreditēta līdz 2015. gada 31.decembrim

Iegūst profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikāciju Studiju ilgums — 2 gadi (4 semestri), no kuriem 2 semestri veltīti mācību procesam (lekcijām), viens — lekcijām un praksei, bet pēdējais — maģistra darba izstrādei. Klātiene, pilna laika studijas.

Starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība" Akteditēta 2007. gadā uz 6 gadiem.

Iegūst doktora grādu ekonomikā. Studiju ilgums — 3 gadi (6 semestri), no kuriem 2 semestri veltīti mācību procesam (lekcijām) un promocijas darba izstrādei, pārējie — tikai promocijas darba izstrādei. Klātiene, pilna laika studijas.

Informācijas tehnoloģiju fakultāte[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Fakultāte dibināta 2006. gadā. Kopš dibināšanas tajā tiek realizēta koledžas līmeņa studiju programma informācijas tehnoloģijās, bakalaura līmeņa programma datorzinātnē un maģistra līmeņa programma dabaszinātnē. Kopš 2008. gada rudens semestra fakultātes paspārnē izveidotā Elektronikas nodaļa realizē bakalaura līmeņa studiju programmu elektronikā.

Fakultātes dekāns ir Māris Ēlerts

• 1.līmeņa profesionālās izglītības studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”. Programma ir akreditēta 2006. gada 1. februārī uz sešiem gadiem.

Iegūst 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju profesijā „Datorsistēmu un datortīklu administrators”. Studiju ilgums — 2,5 gadi (4 mācību semestri + 1 prakses semestris). Klātiene, pilna laika studijas.

• Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” Akreditēta 2005. gadā uz 6 gadiem.

Iegūst dabas zinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorzinātnēs. Studiju ilgums — 3 gadi (6 mācību semestri). Klātiene, pilna laika studijas.

Tulkošanas studiju fakultāte (TSF)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

TSF vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Jau 1996. gada oktobrī — decembrī un 1997. gada pirmajā pusē tulkošanas studiju divu profesionālo programmu izstrādi uzņēmās Latvijas Universitātes Valodu centra direktors Dr. philol. doc. Jānis Sīlis (programma ar angļu valodu kā 1. svešvalodu) un šī centra Humanitāro fakultāšu svešvalodu katedras vadītāja Dr. philol. doc. Valda Rudziša (programma ar vācu valodu kā 1. svešvalodu). Pakāpeniski veidojās programmu izstrādes darba grupa, kuras sastāvā pamatā bija LU mācībspēki (Dzintra Lele-Rozentāle, Rasma Mozere u.c.), kā arī RTU docētāja Ārija Servuta. Darba grupa doc. J. Sīļa vadībā strādāja līdz 1997.g. maija beigām. 1997. g. jūnijā tika apstiprināti pirmie Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju nodaļas (VeA TSN) pasniedzēji: asoc. prof. Juris Baldunčiks, asoc. prof. Maija Baltiņa, asoc. prof Māra Leitāne, lekt. Maruta Koha, lekt. Dace Korna, lekt. Diāna Pavlovska, asoc. prof. Valda Rudziša un asoc. prof. Jānis Sīlis. Par VeA TSN vadītāju tika apstiprināts asoc. prof. J. Sīlis, kurš nodaļu vadīja līdz tās pārveidei, 2000.g. kļūdams par Tulkošanas studiju fakultātes pirmo dekānu. Asoc. prof. (no 2006.g. — prof.) J. Sīlis bija fakultātes dekāns no 2001. g. līdz otrātermiņa beigām 2011. g. 18. decembrī. 2000. g. septembrī fakultātē ir 3 katedras, kuras pastāv arī pašreiz: Anglistikas katedra (vad. lekt. G. Dreijers), Ģermānistikas katedra (vad. asoc. prof. Dzintra Lele-Rozentāle) un Mūsdienu valodu un starpkultūru komunikācijas katedra (vad. asoc. prof. Astra Skrābane).

Kopš 2019. gada 25. februāra fakultātes dekāne ir Aiga Veckalne. Fakultātē tiek īstenotas 5 studiju programmas, kas aptver bakalaura, maģistra un doktora līmeņus:

Divas profesionālā bakalaura studiju programmas: - Tulkošana angļu—latviešu—krievu vai vācu valodā (1.svešvalodas statuss — angļu val.); - Tulkošana vācu—latviešu—krievu vai angļu valodā 1.svešvalodas statuss — vācu val.).

Absolvējot šīs programmas iegūst profesionālā bakalaura grādu tulkošanā un tulka un tulkotāja profesionālo kvalifikāciju. Studiju ilgums — 4 gadi (8 semestri) Klātiene, pilna laika studijas.

Profesionālā maģistra studiju programma "Juridisko tekstu tulkošana". Iegūst profesionālā maģistra grādu juridisko tekstu tulkošanā un tulkotāja profesionālo kvalifikāciju Studiju ilgums 1,5 gadi. Klātiene, pilna laika studijas.

Starpaugstskolu doktora studiju programma "Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)"

Studiju ilgums 3 gadi. Pilna laika studijas.

Pētnieciskās struktūrvienības[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  • Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VIRAC). Mājas lapa www.virac.eu .
  • Lietišķās valodniecības centrs. Sīkāka informācija šeit.

Norādes[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. «Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Augstskolu un koledžu personāls». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2015. gada 5. janvārī. Skatīts: 2009. gada 24. februārī.
  2. «Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. PĀRSKATS par Latvijas augstāko izglītību 2015.gadā». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 10. augustā. Skatīts: 2016. gada 19. decembrī.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]