Latvijas Jaunatnes padome

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992.gadā dibināta bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība - platforma interešu aizstāvībai, organizāciju izaugsmei un informācijas apritei.

LJP galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā. LJP uzdevums ir piedalīties starpinstitucionālā sadarbībā jaunatnes politikas veidošanā; atbalstīt biedrus jaunatnes politikas īstenošanā; stiprināt biedru savstarpējo sadarbību un kapacitāti; nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā. Par LJP Biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikas (LR) likumdošanā noteiktā kartībā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atzīst LJP mērķus, apņemas ievērot LJP statūtus un pieņemtos lēmumus, un atbilst LJP statūtos noteiktajiem kritērijiem. Arī reģistrētu organizāciju atsevišķa struktūrvienība (nodaļa, grupa, klubs, utt.) var kļūt par LJP asociēto organizāciju.

Dalīborganizācijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Par LJP dalīborganizāciju var kļūt ikviena jaunatnes organizācija vai organizācija, kas strādā ar jauniešiem, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. Arī reģistrētu organizāciju atsevišķa struktūrvienība (nodaļa, grupa, klubs, utt.) var kļūt par LJP asociēto organizāciju. Tās organizācijas, kas pievienojas LJP, ar savu darbību atbalsta LJP mērķus un ievēro tās statūtus.

Nesenie projekti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Projekts “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs"[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” 2015.gada martā ir uzsākusi sadarbību ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs” projekta “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs” (SOCAP) īstenošanā. Projekts tiek finansēts no ES programmas „EIROPA PILSOŅIEM” (2014-2020) un īstenots sadarbībā ar partneriem Polijā, Igaunijā un Rumānijā, un to finansē Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem”.

Līgums par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas – Latvijas – Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) ir noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas – Latvijas – Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Līgums par pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) ir noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā.

Projekts “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ar 2014.gada augustu Latvijas Jaunatnes padome (LJP) uzsāk īstenot Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētu projektu “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”. Projekts tiks īstenots laikā no 01.08.2014. līdz 01.02.2016. visā Latvijas teritorijā.

Līgums Strukturētā dialoga procesa īstenošanas nodrošināšanai[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Līguma ietvaros LJP, saskaņā ar Eiropas Padomes lēmumu par Strukturētā dialoga īstenošanu nacionālajā līmenī, kas nosaka nacionālās Jaunatnes padomes iesaisti, nodrošina Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas prezidentūras laikā.

Līguma ietvaros LJP organizē:

  • jauniešu aptauju par TRIO PREZ jaunatnes politikas nozarē  izvirzītājām prioritātēm prezidentūras ietvaros;
  • fokusgrupu diskusijas par TRIO PREZ jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm dažādos Latvijas plānošanas reģionos;
  • jauniešu viedokļu apkopojumu ziņojuma veidā attiecībā uz TRIO PREZ jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm.

Projekts “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it īpaši to jauniešu, kuri iepriekš nav piedalījušies Strukturētā dialoga procesos. Projekta ietvaros Latvijas reģionos tiks īstenotas izglītojošas aktivitātes jaunatnes darbiniekiem un organizācijām, kas aktīvi veic darbu ar jaunatni un ir atzītas jauniešu vidū. Izglītojošo aktivitāšu mērķis ir radīt izpratni par Strukturēto dialogu un tā nozīmi jauniešiem un politikas veidotājiem, kuriem jābūt iesaistītiem procesā.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]