Prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Itālijas prezidentūras logo

Prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ir iespēja katrai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES veidot ES dienaskārtību un vadīt ES Padomes darbu.[1] Katra ES dalībvalsts uz sešiem mēnešiem rotācijas kārtībā kļūst par ES Padomes prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu. Šajos sešos mēnešos prezidējošā dalībvalsts vada visu līmeņu sanāksmes, ierosina pamatnostādnes un virza nepieciešamos kompromisus, lai Padome varētu pieņemt lēmumus.

Lai veicinātu Padomes darba pārmantojamību un saskaņotību, dalībvalstis sadarbojas triju prezidentvalstu grupā. Kopīgas trio prezidentūras ES Padomē ieviestas kopš 2009. gada, kad stājās spēkā Lisabonas līgums. Tas nozīmē, ka prezidentūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena pēc otras.[2] Katrs trio grupas loceklis pēc kārtas pilda prezidentūras pienākumus sešus mēnešus, pamatojoties uz kopīgu trio darba programmu. Trio prezidentūras izveidotas, lai nodrošinātu Padomes darba pēctecību, kā arī veicinātu resursu efektīvāku izmantošanu.

Saskaņā ar 2007. gada 1. janvāra Padomes lēmumu, ar ko nosaka secību, kādā dalībvalstis īsteno Padomes prezidentvalsts funkcijas, Latvijas trio prezidentūras partneri ir Itālija un Luksemburga.[3] Latvijas pārstāvēto trio prezidentūru 2014. gada otrajā pusgadā ievadījusi Itālija, tai 2015. gada pirmajā pusgadā sekos Latvija, bet 2015. gada otrajā pusgadā noslēgs Luksemburga.

Viens no prezidentūras pienākumiem ir organizēt un vadīt ES Padomes, COREPER (Pastāvīgo pārstāvju jeb ES dalībvalstu vēstnieku komiteja) un darba grupu sanāksmes. Padomes sanāksmes vada prezidējošās valsts attiecīgās jomas ministrs. Piemēram, Vides padomes sanāksmes Latvijas prezidentūras laikā vadīs Latvijas vides ministrs. Tikai vienu Padomes struktūru nevada attiecīgā sešu mēnešu posma prezidentvalsts. Tā ir Ārlietu padome, kuru vada Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Šo amatu kopš 2009. gada 1. decembra ieņem Ketrina Eštone.[4]

Vēl kā prezidentūras uzdevumu uzsver koordinācijas funkciju veikšanu ES Padomē, sadarbību ar pārējām dalībvalstīm un virkni ES institūciju: Ģenerālsekretariātu, Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, u.c.[5]


Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē norisināsies no 2015. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Latvija pārņems prezidentūru no Itālijas un nodos to Luksemburgai. Šī būs Latvijas pirmā prezidentūra ES Padomē.

Latvijas prezidentūras ES Padomē logo

Lai sagatavotu Latvijas prezidentūru ES Padomē, ir izveidots Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts. Tā mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas sagatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē un atbilstoši kompetencei koordinēt darbu prezidentūras laikā.

Sekretariāts ir Ārlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota 2012. gada 1. februārī. Saskaņā ar nolikumu[6] Sekretariātam ir šādas funkcijas:

  • prezidentūras prioritāšu sagatavošana;
  • kopīgas triju valstu (Itālija, Latvija un Luksemburga) 18 mēnešu darba programmas Latvijas daļas un prezidentūras sešu mēnešu darba programmas sagatavošana;
  • prezidentūras pasākumu programmas un laika grafika sagatavošana;
  • ar prezidentūras organizāciju saistīto administratīvo, loģistikas, finanšu un drošības jautājumu, kopējo prezidentūras pasākumu un citu norišu nodrošināšana Latvijā un ārvalstīs;
  • kultūras programmas sagatavošana un tās īstenošana Latvijā un ārvalstīs;
  • sabiedrisko attiecību un komunikācijas programmas sagatavošana un tās īstenošana Latvijā un ārvalstīs.

2014. gada janvārī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas prezidentūras ES Padomē trīs prioritāros darbības virzienus:[1]

  • konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai;
  • digitālās vides iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai;
  • ES lomas stiprināšana globālā mērogā, un labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.

Latvijas prezidentūras ES Padomē logo http://www.es2015.lv/lv/gatavosanas-prezidenturai/prezidenturas-logo

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]