Novads

Vikipēdijas lapa

Novads ir valsts daļa, kas kultūras un bieži arī ģeogrāfiskā ziņā veido viendabīgu teritoriju.

Nosaukuma cilme[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sākotnēji latviešu valodā vārds "novads" tika lietots vienīgi Kurzemē un Zemgalē, bet Vidzemē un Latgalē tam atbilda vārdi "zeme", "pagasts", "tiesa" vai "valsts". Latviešu tautasdziesmās pieminēti tēva, tautu, bāliņu novadi vai novadiņi, kas bijuši ar ežām un robežzīmēm nodalīti zemes gabali ap lauku sētām, piemēram, "Apaļš tēva novadiņš Kā viens vaska rituliņš. Trīskārt jāja sīvi kungi, Nevarēja izdalīt. Saved brāļi sīvas māršas, Ežiņām izdalīja." (Nr. 143, Bārtā), "Mazs bij tēva novadiņis, Bet diženi turējās: Visi mazi kadeģīši Zied sudraba ziediņiem." (Nr. 146, Bārtas pagasta Lielkrūtē) vai "Ko pie tēva es darīšu? Tēvam mazis novadiņš: Es aplaidu svētu rītu Visapkārt ganīdama." (Nr. 189, Kuldīgas Kalnmuižā).[1]

Savukārt kunga novadi (pilsnovadi) bija lielāki zemes gabali ar savu pili vai pilskalnu, vēlāk ar muižas un zemnieku zemi un pagasta ļaudīm.[2]

Livonijas Konfederācijas valstīs izveidojās draudžu novadi, kas kā teritoriālas vienības (vācu: Kirchspiel) pastāvēja līdz pat 19. gadsimta beigām.

Novadu kā Latvijas Republikas administratīvo teritoriju veidošanās[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1998. gada 21. oktobrī Latvijas Republikas Saeimā pieņemtajā "Administratīvi teritoriālās reformas likumā" pirmo reizi tika noteikts, ka novads ir administratīvā teritorija, kura izveidota, apvienojoties pagastiem, pilsētām vai pagastiem un pilsētām, un kurā ir viena vietējā pašvaldība. Likums paredzēja, ka administratīvi teritoriālā reforma līdz 2003. gada 31. decembrim tiks veikta pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas, bet pēc 2004. gada 1. janvāra pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātiem un šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotiem projektiem.[3] Administratīvo teritoriju apvienošanos mēģināja paātrināt ar naudas dotācijām no valsts budžeta, tomēr reforma ieilga un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nespēja laikus izstrādāt novadu izveides projektus.

2005. gada 22. septembrī Saeima pieņēma grozījumus Administratīvi teritoriālās reformas likumā, kas cita starpā paredzēja, ka pēc reformas Latvijā vairs nebūs pagastu. Novadu izveidei tika noteikti šādi kritēriji: 1) ir nodrošināta novada teritorijas ilglaicīga un līdzsvarota attīstība; 2) ir novada pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā infrastruktūra; 3) novada teritorijas lielums; 4) pastāvīgo iedzīvotāju skaits novada teritorijā; 5) pastāvīgo iedzīvotāju blīvums novadā; 6) novada pašvaldības sniegto pakalpojumu sasniedzamība; 7) novadu veidojošo vietējo teritoriju ekonomiskā, ģeogrāfiskā un vēsturiskā vienotība; 8) ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo novadu intereses.[4]

Pēc 2004. gada 1. janvāra apvienoto administratīvo teritoriju pašvaldībām pārstāja piešķirt vienreizējas dotācijas no valsts budžeta, bet 2005. gada 20. decembrī to atkal atsāka. Sāka pieļaut ne tikai administratīvo teritoriju apvienošanos, bet arī atsevišķu, galvenokārt Rīgas rajona, pagastu pārdēvēšanu par novadiem. Savukārt 2007. gada 10. aprīlī visas Gulbenes rajona administratīvās teritorijas apvienojās un tika izveidots Gulbenes novads, šim piemēram sekoja arī Alūksnes rajona un Daugavpils rajona administratīvo teritoriju apvienošanās lielos novados.

Pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas izveidotie novadi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ar likumu izveidotie novadi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

2008. gadā novadu brīvprātīgā veidošanās tika pārtraukta un 2008. gada 18. decembrī Saeimā pieņemtais "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" noteica, ka, izveidojot vai likvidējot novadu, kā arī grozot tā robežu, tiek ievēroti šādi noteikumi:

 • novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;
 • novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;
 • novadā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;
 • novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta;
 • attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz tā administratīvajam centram nepārsniedz 50 km un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram;
 • ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo novadu intereses un vēsturiskos sakarus.

Likuma pielikumos tika pievienots Latvijas novadu un to teritoriālā iedalījuma vienību saraksts.[5]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Latviešu tautas dziesmas, red. A. Švābe, K. Straubergs, E.Hauzenberga-Šturma; priekšv. aut. A.Švābe. Kopenhāgena: Imanta, 1952.
 2. Latviešu konversācijas vārdnīcas XV. sējuma 29 381-2 slejas. Rīga, 1937. gads
 3. Administratīvi teritoriālās reformas likums
 4. Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā
 5. «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2010. gada 12. oktobrī. Skatīts: 2011. gada 17. maijā.