Apvienotā Baltijas hercogiste

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Apvienotā Baltijas hercogiste
Vācijas impērijas satelītvalsts
1918. gada 22. septembrī – 1918. gada 28. novembrī
Flag Coat of arms
Karogs Ģerbonis
Location of Apvienotās Baltijas hercogistes
Pēc Pirmā Pasaules kara beigām publicētā jauno Baltijas valstu un Polijas karte, kas rāda Latviju bez Latgales, bet kopā ar Igauniju, kas aptuveni atbilst Apvienotās Baltijas hercogistes izveides scenārijam.
Pārvaldes centrs Rīga
Reliģija Luterticība
Valdība Konstitucionālā monarhija
Hercogs
 - 1918. Ādolfs Fridrihs
Vēsture
 - Dibināta pēc Krievijas atteikšanās no Igaunijas un Vidzemes provincēm, apvienojot tās ar Kurzemes hercogisti 1918. gada 22. septembrī
 - Likvidēta pēc Igaunijas un Latvijas Republiku dibināšanas un Vācijas kapitulācijas 1918. gada 28. novembris
Latvijas vēsture
Coat of Arms of Latvia
Aizvēsturiskās kultūras
Akmens laikmeta apmetnes Latvijā
Bronzas laikmeta apmetnes Latvijā
Dzelzs laikmeta apmetnes Latvijā
Senlatvijas valstis un zemes
Kuršu zemes, Līvu zemes, Jersikas valsts
Zemgaļu valsts, Kokneses valsts
Sēļu zemes, Tālavas un Atzeles valstis
Livonijas krusta kari
Terra Mariana
Livonijas konfederācija
Kurzemes bīskapija, Rīgas arhibīskapija, Livonijas ordenis
Zemgales bīskapija
Sēlijas bīskapija
Livonijas karš
Livonijas karaliste
Ārvalstu atkarībā
Kurzemes un Zemgales hercogiste, Piltenes apgabals
Pārdaugavas hercogiste, Zviedru Vidzeme, Inflantijas vaivadija
Kurzemes guberņa, Vidzemes guberņa, Vitebskas guberņa
Modernās Latvijas izveide
Jaunlatvieši, Jaunā strāva
1905. gada revolūcija
Oberosts, Latviešu strēlnieki
Latvijas brīvības cīņas
Apvienotā Baltijas hercogiste, Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika
Latvijas Republika (1918-1940)
Latvijas okupācija (1940), Latvijas okupācija 1941-1945
Latvijas PSR
Latvijas Tautas fronte
Dziesmotā revolūcija
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana
Latvijas Republika (no 1990)
Hronoloģija
Nozīmīgākie tiesību akti Latvijas vēsturē

Latvijas portāls

Apvienotā Baltijas hercogiste (vācu: Vereinigtes Baltisches Herzogtum, igauņu: Balti Hertsogiriik) bija īslaicīgi pastāvoša hercogiste 1918. gadā. Tā tika izveidota Vācijas impērijas okupētajās Latvijas un Igaunijas teritorijās Pirmā pasaules kara beigās.

Pirmsākumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1915. gada rudenī Vācijas armija īsā laikā okupēja gandrīz visu Kurzemes guberņas teritoriju, tomēr, par spīti vācbaltiešu cerībām, pārvalde (Oberosts) atradās vācu okupācijas iestāžu rokās. 1917. gada 3. septembrī Vācijas karaspēks ieņēma Rīgu un 1917. gada 16. novembrī izveidotā Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome 30. novembrī pasludināja Latvijas autonomiju, bet 1918. gada 30. janvārī deklarēja, ka Latvijai jābūt neatkarīgai, demokrātiskai republikai, kura apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Savukārt vēlētā Igaunijas Pārstāvju sanāksme formāli izziņoja Igaunijas neatkarību 1917. gada 28. novembrī, bet neatkarības deklarācija tika pieņemta 1918. gada 24. februārī, dienu pirms vācu karaspēks okupēja Tallinu.

Vidzemes landtāgs 1917. gada 31. decembrī nolēma prasīt Igaunijas un Vidzemes atdalīšanu no Krievijas un Vidzemes bruņniecība pilnvaroja Heinrihu fon Štriku tās vārda slēgt līgumus ārvalstīs. 1918. gada 28. janvārī fon Štriks Stokholmā Padomju Krievijas vēstniekam Zviedrijā Vorovskim iesniedza bruņniecības neatkarības deklarācijas, atsaucoties uz Baltijas provinču senajām privilēģijām un pēc Lielā Ziemeļu kara 1721. gadā Nīštatē parakstīto Krievijas-Zviedrijas miera līgumu.[1]

Kurzemes un Zemgales hercogistes atjaunošana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pēc tam, kad bija noslēgts Brestļitovskas miera līgums un Krievija bija atteikusies no tiesībām uz Kurzemi, 1918. gada 8. martā Kurzemes Zemes padome (Kurländischer Landesrat), ko pamatā veidoja vācbaltieši, proklamēja Kurzemes un Zemgales hercogistes atjaunošanu. Hercoga kroni piedāvāja Vācijas ķeizaram Vilhelmam II.

Kurzemes patstāvības oficiālā atzīšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

"Mēs, Vilhelms, Vācijas ķeizars no Dieva žēlastības, Prūsijas karalis utt. pilnvarojam Mūsu reihskancleru grāfu von Hertlingu paziņot Kurzemes Zemes padomei, ka Mēs, pamatojoties uz Jūsu pārstāvju izteikto vēlēšanos un Mūsu reihskanclera sniegto ziņojumu, Vācijas impērijas vārdā atzīstam Kurzemes hercogisti par brīvu un patstāvīgu valsti un esam gatavi Vācijas impērijas vārdā ar Kurzemi slēgt līgumus, kas nodrošinātu ciešu saimniecisko un militāro savienību starp abām valstīm. Vienlaikus Mēs pilnvarojam Mūsu reihskancleru sagatavot šos līgumus.

Dokumentāri Mēs esam šo pilnvaru paši izpildījuši un likuši apzīmogot ar Mūsu ķeizarisko zīmogu."

1918. gada 15. martā
Paraksti: Vilhelms,
Grāfs fon Hertlings


Vidzemes un Igaunijas atdalīšana no Krievijas un Baltijas hercogistes proklamēšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Apvienotās Baltijas hercogistes iecerētais valdnieks Ādolfs Fridrihs Mēklenburgs (Adolf Friedrich zu Mecklenburg) 1962. gadā.

1918. gada 12. aprīlī vācbaltiešu aristokrātu izveidotā Vidzemes, Igaunijas, Sāmsalas un Rīgas Apvienotā Zemes padome (Der Vereinigte Landesrat für Livland, Estland, Ösel und Riga) nolēma izveidot "Baltijas hercogisti" un lūgt Vācijas ķeizaram ņemt to savā protektorātā. Kā alternatīva bija paredzēta kopējas Baltijas valsts izveide personālūnijā ar Prūsiju. 1918. gada 27. augustā Berlīnē tika parakstīta Vācijas—Krievijas vienošanās par Krievijas atteikšanos no Igaunijas un Vidzemes provincēm.

Vācijas ķeizars atzina Apvienotās Baltijas hercogistes suverenitāti tikai 1918. gada 22. septembrī, bet pati Baltijas valsts tika proklamēta Rīgā 1918. gada 5. novembrī. Hercoga kronis tika piedāvāts Mēklenburgas hercogam Ādolfam Fridriham, bet līdz viņa atbraukšanai tika nodibināta Reģentu padome desmit cilvēku sastāvā, ko vadīja Vidzemes landmaršals Ādolfs Pilars fon Pilhavs (Adolf Pilar von Pilchau) kā valsts pārvaldnieks (Reichsverweser). Reģentu padome kā topošās valsts pamatprincipus deklarēja indivīda politisko un ticības brīvību, pārvietošanās brīvību, visa veida īpašuma neaizskaramību un tautu vienlīdzību.

Noslēgums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pēc Vācijas kapitulācijas, Novembra revolūcijas un Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī vācu militārā pārvalde Latvijas etnogrāfiskajā teritorijā 1918. gada 7. decembrī nodeva savas pilnvaras Latvijas Pagaidu valdībai, ko vadīja Kārlis Ulmanis. Vācijas ģenerālpilnvarotais Baltijas zemēs Augusts Vinnigs (August Winnig) līdzīgu vienošanos ar Igaunijas Pagaidu valdību parakstīja jau 1918. gada 19. novembrī.

Apvienotās Baltijas hercogistes Reģentu padome nolika savas pilnvaras 1918. gada 28. novembrī, tomēr mēģinājumi militārā ceļā atjaunot Baltijas vācbaltiešu valsti turpinājās arī 1919. gadā. 1919. gada 18. februārī Liepājā robežkontroles laikā Vidzemes landmaršala Heinriha fon Strika un zviedru virsnieka Nilsa Ēlunda bagāžā tika atrasta aizzīmogota pakete ar apvērsuma plānu pret Kārļa Ulmaņa Latvijas Pagaidu valdību. Sazvērnieku tālejošais mērķis bija izveidot apvienotu Baltijas valsti (Baltenland) Vācijas vai arī pēc boļševiku sakāves restaurētās Krievijas protektorātā. Latvijas Pagaidu valdības Iekšlietu ministrs Miķelis Valters izdeva pavēli apcietināt H. fon Striku un izsludināja naudas prēmiju viņa uzrādītājam 10 000 rubļu apmērā, tomēr pašam fon Strikam laimējās 20. februārī atstāt Latviju un viņš savu politisko karjeru līdz ar to beidza.[2]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. E. Andersons. Latvijas vēsture 1914-1920. Stokholma, 1967. - 237 lpp.
  2. Ādolfs Šilde. Latvijas Vēsture 1914-1940. Daugava, Stokholma, 1976.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]