Oberosts

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Ober Ost militārā apgabala karte (1916).
Austrumu pārvaldes apgabala Ober Ost virspavēlnieks Hindenburgs ar štāba virsniekiem (1915. gada augustā).
Austrumu pārvaldes apgabala Ober Ost virspavēlnieks Bavārijas princis Leopolds (1917).
Oberosta pastmarkas.
Latvijas vēsture
Coat of Arms of Latvia
Aizvēsturiskās kultūras
Akmens laikmets, Balti, Bronzas laikmets, Dzelzs laikmets
Senlatvijas valstis un zemes
Kursa, Zemgale, Jersika, Koknese
Līvu zemes, Idumeja, Tālava, Atzele
Lotigola, Sēlija
Kristietības ienākšana
Senlatvijas tautu kristianizēšana
Livonijas krusta kari
Terra Mariana
Livonijas Konfederācija, Livonijas ordenis, Rīgas arhibīskapija
Kurzemes bīskapija, Sēlijas bīskapija, Zemgales bīskapija
Jaunie laiki
Livonijas karš, Livonijas ķēniņvalsts, Rīgas brīvpilsēta
Kurzemes un Zemgales hercogiste, Piltenes apgabals, Kurzemes kolonijas
Livonijas hercogiste, Inflantijas vaivadija
Zviedru Vidzeme, Lielais Ziemeļu karš
Rīgas guberņa, Rīgas vietniecība, Polockas vietniecība
Kurzemes guberņa, Vidzemes guberņa, Vitebskas guberņa
Jaunākie laiki
Brāļu draudzes, Pirmā atmoda, Jaunlatviešu kustība
Jaunā strāva, 1905. gada revolūcija
Pirmais pasaules karš, Oberosts, Latviešu strēlnieki, 1917. gada revolūcija
Latvijas valsts izveide un okupācija
Latviešu Pagaidu Nacionālā padome, Pirmais Latgales latviešu kongress, Apvienotā Baltijas hercogiste
Latvijas brīvības cīņas, Padomju Latvija
Satversmes sapulce, Parlamentārās republikas laiks, Ulmaņa diktatūra
Vācbaltiešu izceļošana, Savstarpējās palīdzības pakts ar PSRS, PSRS okupācija, Vācu okupācija, Latvijas ģenerālapgabals, Latvijas PSR
Mūsdienu Latvija
Dziesmotā revolūcija, Latvijas Tautas fronte, Neatkarības atjaunošanas deklarācija, Barikāžu laiks
Iestāšanās Eiropas Savienībā, 2008. gada finanšu krīze
Hronoloģija
Nozīmīgākie tiesību akti Latvijas vēsturē

Latvijas portāls

Oberosts (vācu: Militärstaat Ober Ost) jeb Austrumu kopējā vācu karaspēka virspavēlniecība (Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten), burtiskā tulkojumā „Augšējie Austrumi”, bija ķeizariskās Vācijas impērijas karaspēka iedibinātā pārvaldes struktūra okupētajās Krievijas impērijas ziemeļrietumu guberņās Pirmā Pasaules kara laikā (1914—1918). Tajā ietilpa tagadējās Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas daļas. Teritorijas virspavēlnieki bija Pauls Hindenburgs (1914—1916) un Bavārijas princis Leopolds (1916—1918). Pēc pārvaldes veida Ober Ost bija organizēts kā militāra valsts, līdzīgi Vācu ordeņa valstij viduslaikos un Ostlandes reihskomisariātam Otrā pasaules kara laikā.[1]

Igaunijas Zemes padome 1917. gada 28. novembrī pasludināja savu suverenitāti, bet Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome 1917. gada 30. novembrī (2. decembrī) pasludināja Latvijas autonomiju latviešu etnogrāfiskajās robežās Kurzemes, Latgales un Vidzemes teritorijā. Pēc pamiera noslēgšanas ar Krieviju 1917. gada decembrī un Brestļitovskas miera sarunu sākšanas Vācijas valdība nolēma pārtraukt Oberosta apgabala militāro pārvaldi un aizstāt to ar satelītvalstīm, kas ekonomiski un politiski atrastos Vācijas ietekmes zonā.

Izveide[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pirmā Pasaules kara sākumā Krievijas armija iebruka Prūsijas teritorijā, bet tika sakauta Tanenbergas kaujā 1914. gada 26.—31. augustā. 1915. gada 7.—26. februārī Krievijas karaspēks atsāka uzbrukumu, bet tika sakauts kaujā pie Augustovas meža. Krievijas armijas XX korpusa sastāvā šajās kaujās cīnījās arī daudz latviešu karavīru.

1915. gada aprīlī Vācijas karaspēks Hindenburga vadībā šajā frontes sektorā pārgāja uzbrukumā un 8. maijā ieņēma Liepājas kara ostu, kas kļuva par svarīgu atbalsta bāzi tālākajām operācijām. 1915. gada jūlijā Vācija sāka Kurzemes ofensīvu un ātri ieņēma lielāko daļu no Kurzemes guberņas, Kauņas guberņas un Grodņas guberņas, augustā nokļūstot līdz KauņasBrestļitovskas līnijai. Septembrī Krievijas armijai izdevās nostabilizēt fronti un oktobrī ar latviešu strēlnieku bataljonu palīdzību neļāva Vācijas armijai pāriet Vidzemes guberņas robežu uz dienvidiem no Rīgas. Pēc Krievijas valdības pavēles lielākā daļa latviešu zemnieku bija spiesti doties bēgļu gaitās un Vidzemi, Igauniju, Latgali un Krievijas guberņām. Okupētajās zemēs Vācijas valdība sāka pārvācošanas politiku un plānoja to kolonizēt ar vācu zemniekiem. 1916. gadā frontes līnija gandrīz nemainījās, bet 1917. gada septembrī vāciešiem izdevās pārraut fronti un ieņemt Rīgu un Igaunijas salas. 1918. gada februārī Vācijas impērijas 8. armija ieņēma visu Vidzemi, Latgali, Igauniju un Baltkrieviju, karadarbību pārtraucot tikai pēc Brestļitovskas miera līguma parakstīšanas 1918. gada martā.

Pārvaldes struktūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Jau pirmā Vācijas uzbrukuma laikā 1915. gada tika radīts Austrumu frontes virspavēlnieka pārvaldes apgabals jeb saīsināti Ober Ost. Pakāpeniski tika izveidota trīspakāpju pārvaldes struktūra:

 1. pagastu un pilsētu vietējā pašpārvalde;
 2. apriņķu pārvalde (vācu militārpersonas);
 3. apgabalu pārvaldes orgāni.

Virspavēlniecības iestādes atradās Kauņā.

Oberosta papīrnauda[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1916.-1917. gadā tika lietoti ostrubļi ar tekstu vācu, poļu, lietuviešu un latviešu valodās:

Pārvaldes apgabali[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • 1916. gada 26. jūnijā Oberosta teritoriju administratīvi sadalīja sešos pārvaldes apgabalos, kas atbilda agrāko guberņu dalījumam: Kurzeme, Lietuva, Viļņa, Suvalki, Bjalistoka, Grodņa.
 • 1917. gadā tika izveidoti trīs pārvaldes apgabali:
 • 1918. gada februārī Bjalistokas-Grodņas pārvaldes apgabalu pievienoja plānotajai Lietuvas karalistei un par militārās pārvaldes vadītāju Viļņā iecēla Teodoru fon Hepi. 1918. gada augustā Kurzemes pārvaldes apgabalu paplašināja uz Vidzemi un Igauniju, par pārvaldes vadītāju iecēla Alfrēdu fon Gosleru.[2]
Ober Ost teritoriālais iedalījums (1917—1918)[3]
Apriņķi (Kreis) galvenās pilsētas Apgabali (Verwaltungsgebiet)
Kreis Hasenpot Aizpute Kurland
Kreis Bauske Bauska Kurland
Kreis Doblen Dobele Kurland
Kreis Goldingen Kuldīga Kurland
Kreis Grobin Grobiņa Kurland
Kreis Mitau-Land Jelgava Kurland
Kreis Libau-Stadt Liepāja Kurland
Kreis Talsen Talsi Kurland
Kreis Tuckum Tukums Kurland
Kreis Windau Ventspils Kurland
Kreis Augustow Augustova Litauen
Kreis Birshi Birži Litauen
Kreis Johanischkele Jonišķēle Litauen
Kreis Kiejdany Ķēdaiņi Litauen
Kreis Koschdary Kaišadore Litauen
Kreis Kovno-Land Kauņa Litauen
Kreis Kovno-Stadt Kauņa Litauen
Kreis Kupzischki Kupišķi Litauen
Kreis Kursany Kuršēni Litauen
Kreis Mariampol Marijampole Litauen
Kreis Maljaty Molēti Litauen
Kreis Okmjany Akmene Litauen
Kreis Olita Alīta Litauen
Kreis Podbrodzie Pabrade Litauen
Kreis Pojurze Pajūre Litauen
Kreis Poniewiez Paņevēža Litauen
Kreis Rakischki Rokišķi Litauen
Kreis Rossienie Raseiņi Litauen
Kreis Russisch-Krottingen Kretinga Litauen
Kreis Saldugischki Saldutišķi Litauen
Kreis Schaulen Šauļi Litauen
Kreis Schirwinty Širvintas Litauen
Kreis Siady Seda Litauen
Kreis Sejny Sejni Litauen
Kreis Skaudwile Skaudvile Litauen
Kreis Suwalken Suvalki Litauen
Kreis Telsze Telši Litauen
Kreis Uzjany Utena Litauen
Kreis Wiezajcie Vežaiči Litauen
Kreis Wilkomierz Ukmerģe Litauen
Kreis Wilnau-Land Viļņa Litauen
Kreis Wilnau-Stadt Viļņa Litauen
Kreis Wladislawow Kudirkas Naumieste Litauen
Kreis Wylkowyschki Vilkavišķi Litauen
Kreis Alekszyce Aļekšici Bialystok-Grodno
Kreis Bialystok-Land Bjalistoka Bialystok-Grodno
Kreis Bialystok-Stadt Bjalistoka Bialystok-Grodno
Kreis Bielsk Belska Podlaska Bialystok-Grodno
Kreis Grodno-Land Grodņa Bialystok-Grodno
Kreis Grodno-Stadt Grodņa Bialystok-Grodno
Kreis Lida-Stadt Ļida Bialystok-Grodno
Kreis Osten Zdienciola Bialystok-Grodno
Kreis Planty Plenta Bialystok-Grodno
Kreis Radun Raduņa Bialystok-Grodno
Kreis Sokolka Sokulka Bialystok-Grodno
Kreis Swislocz Svislača Bialystok-Grodno
Kreis Wolkowysk Vavkaviska Bialystok-Grodno
Kreis Wasilischky Vasiliški Bialystok-Grodno

Vācijas satelītvalstu izveide (1918)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Lietuvas karalistes atjaunošana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1918. gada 16. februārī Lietuvas padome deklarēja Lietuvas karalistes atjaunošanu, kuras neatkarību Vācijas impērija atzina 1918. gada 23. martā. Lietuvas padome 1918. gada 4. jūlijā nolēma piedāvāt karaļa kroni Virtembergas grāfam Urahas Vilhelmam, kas pieņēma karaļa Mindauga II vārdu. Pēc Vācijas kapitulācijas Lietuvas padome 1918. gada 2. novembrī nolēma atcelt iepriekšējos lēmumus un pasludināt Lietuvas Republiku.

Kurzemes un Zemgales hercogistes atjaunošana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1918. gada 8. martā Kurzemes Zemes padome proklamēja Kurzemes un Zemgales hercogistes atjaunošanu un hercoga kroni piedāvāja Vācijas ķeizaram Vilhelmam II. 1918. gada 15. martā Vācijas impērija atzina Kurzemes hercogisti par brīvu un patstāvīgu valsti un paziņoja gatavību ar to slēgt līgumus, kas nodrošinātu ciešu saimniecisko un militāro savienību starp abām valstīm.

Baltkrievijas republikas veidošana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1918. gada 25. martā Baltkrievijas Tautas padome deklarēja Baltkrievijas Tautas Republikas neatkarību un lūdza Vācijas impērijai palīdzību patstāvīgas valsts izveidei. Tās plānotā teritorija aptvēra Mogiļevas guberņu un daļas no Minskas, Grodņas, Viļņas, Vitebskas un Smoļenskas guberņām, ieskaitot Bjalistoku, Viļņu un Daugavpili. Tomēr Vācijas impērija vilcinājās ar šī plāna atbalstīšanu.

Apvienotās Baltijas hercogistes izveidošana un likvidēšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1918. gada 12. aprīlī vācbaltiešu izveidotā Apvienotā Zemes padome nolēma izveidot Apvienoto Baltijas hercogisti. Vēl īsi pirms vācu okupācijas Igaunijas Tautas padome 1918. gada 24. februārī pieņēma neatkarības deklarāciju. 1918. gada 27. augustā tika parakstīta Berlīnes papildvienošanās par Krievijas PFSR atteikšanos no Igaunijas un Vidzemes provincēm. Vācijas ķeizars atzina Apvienotās Baltijas hercogistes suverenitāti 1918. gada 22. septembrī, bet pati Baltijas valsts tika proklamēta Rīgā 1918. gada 5. novembrī. Hercoga kronis tika piedāvāts Mēklenburgas hercogam Ādolfam Frīdriham.

Pēc Vācijas kapitulācijas tās ģenerālpilnvarotais Baltijas zemēs Augusts Vinnigs 1918. gada 19. novembrī nodeva savas pilnvaras Igaunijas Pagaidu valdībai, bet 1918. gada 7. decembrī Kārļa Ulmaņa vadītajai Latvijas Pagaidu valdībai. Apvienotās Baltijas hercogistes Reģentu padome pārtrauca savu darbību 1918. gada 28. novembrī.

Satelītvalstu nauda (1918)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pēc Lietuvas un Kurzemes vasaļvalstu izveides 1918. gada aprīlī Kauņā tika iespiestas ostmarkas ar tekstu vācu, lietuviešu un latviešu valodās:

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Vejas Gabriel Liulevicius: War Land on the Eastern Front: Culture, National Identity, and German Occupation in World War I - review by Matthew R. Schwonek in The Journal of Military History, Vol. 65, No. 1. (Jan., 2001), pp. 212-213.
 2. Klaus Richter: Baltic States and Finland, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014
 3. Tarybų Lietuvos enciklopedija

Literatūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Das Land Ober Ost. Deutsche Arbeit in den Verwaltungsgebieten Kurland, Litauen und Bialystok-Grodno. Hrsgg. im Auftrage des Oberbefehlshabers Ost. Bearbeitet von der Presseabteilung Ober Ost. Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1917.
 • Vejas Gabriel Liulevicius: Ober Ost, in: Gerhard Hirschfeld (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Zürich 2003, S. 762-763.
 • Abba Strazhas: Deutsche Ostpolitik im Ersten Weltkrieg. Der Fall Ober Ost 1915-1917, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1993. ISBN 3-447-03293-6