Latvijas demogrāfija

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Latvijas iedzīvotāju skaits un etiniskais sastāvs (miljonos) no 1920. līdz 2014. gadam

Rakstā Latvijas demogrāfija ir apkopota informācija par Latvijas iedzīvotājiem, ietverot informāciju par Latvijas iedzīvotāju skaitu, etnisko sastāvu, urbanizācijas līmeni, dzimumstruktūru, vecumstruktūru un citu aspektus.

Kopš 1991. gada Latvijā ir negatīvs dabiskais pieaugums, mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu,[1] līdztekus tam notiek cittautiešu pakāpeniska asimilēšanās un latviešu īpatsvara palielināšanās.[2]

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

13. gadsimta vidū kopējais iedzīvotāju skaits tagadējās Latvijas teritorijā tiek lēsts ap 300 000, bet pēc Livonijas krusta kariem iedzīvotāju skaits palielinājās un 16. gadsimta vidū Livonijas konfederācija bija samērā blīvi apdzīvota zeme. 16.—17. gadsimta lielo karu rezultātā iedzīvotāju skaits atkal samazinājās. Pēc vēsturnieka Edgara Dunsdorfa veiktajām aplēsēm 1700. gadā Latvijas teritorijā dzīvoja tikai 465 000 iedzīvotāju (Kurzemes un Zemgales hercogistē 209 000, Zviedru Vidzemē 153 000, Latgalē 103 000).[3] Milzīgus iedzīvotāju zaudējumus izraisīja 1710.—1711. gada Lielais mēris, kurā nomira apmēram puse Latvijas tālaika iedzīvotāju. Līdz 1800. gadam kopējais iedzīvotāju skaits atkal palielinājās un sasniedza 720 000 (Kurzemē un Zemgalē 307 000, Vidzemē 261 000, Latgalē 152 000).[4] Industrializācijas periodā 19. gadsimta otrajā pusē Latvijas lielajās ostas un rūpniecības pilsētās savukārt no kaimiņu guberņām ieceļoja daudz krievu, ebreju, poļu, baltkrievu, lietuviešu un igauņu, kas samazināja kopējo latviešu īpatsvaru, tomēr pilsētās tas pieauga iekšējās migrācijas dēļ. Ap 1890. gadu latvieši baltvāciešu vietā kļuva par lielāko nacionālo grupu Rīgā un 1897. gadā jau veidoja 45,0% no strauji augošās lielpilsētas iedzīvotājiem.[5]

Pirmais Pasaules karš un lielas daļas Kurzemes iedzīvotāju došanās bēgļu gaitās uz Krieviju 1915. gadā radīja krasu iedzīvotāju skaita samazināšanos, Tautas skaitīšanu dati liecina, ka 1914.—1920. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājās no 2 552 000 līdz 1 596 100.[6] Kara izraisītais posts un slimības, kā arī bēgļu un kreisi orientēto latviešu palikšana Padomju Krievijā stipri samazināja latviešu skaitu Latvijā, tomēr pēc neatkarīgas valsts izveidošanas 1918. gada 18. novembrī un Brīvības cīņu noslēguma latviešu skaits atkal strauji pieauga. 1939. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits bija sasniedzis gandrīz 2 miljonus (1 994 506). Otrais pasaules karš un neatkarīgas valsts zaudēšana izmainīja iedzīvotāju skaitu un etnisko sastāvu. Kopš 1939. gada beigām uz Vācijas okupētajiem Polijas apgabaliem izceļoja 66 000 vācbaltiešu. 1941. gada jūnija deportācijās uz PSRS austrumu apgabaliem tika izvesti vairāk nekā 15 000 Latvijas pilsoņu. Nacistu okupācijas laikā 1941.—1943. gadā nogalināja vairāk nekā 70 tūk­stošus Latvijas ebreju.[7][8] 1944.—1945. gadā trimdā devās vairāk nekā 130 000 latviešu. Tiek lēsts, ka 1945. gadā Latvijā bija palikuši tikai aptuveni 1 600 000 iedzīvotāju.[9]

Latviešu īpatsvaru samazināja arī atkārtotas turīgāko un izglītotāko Latvijas 1949. gadā (42 149 cilvēku). Toties līdz 1959. gadam Latvijā uz patstāvīgu dzīvi apmetās ap 410 000 cilvēku no Padomju Savienības, bet līdz 1989. gadam vēl papildu 348 000 ieceļotāju. Latviešu īpatsvars Latvijā samazinājās līdz 52% 1980. gadu beigās.[10] Pēc 1990. gada ap 158 000 no nesenajiem ieceļotājiem atkal pameta Latviju.[9]

Iedzīvotāju skaits Latvijas teritorijā[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • 1250 — ap 300 000
 • 1550 — 404 000 (aplēse)[11]
 • 1700 — 465 000 (aplēse) [12]
 • 1750 — 498 000 (aplēse) [13]
 • 1781—1797 — 873 000 (aplēse) [14]
 • 1800 — 725 000 [13]
 • 1860 — 1 225 000 [13]
 • 1863 — 1 240 988
 • 1897 — 1 929 387#
 • 1900 — 2 008 000 [13]
 • 1914 — 2 552 000
 • 1920 — 1 596 131
 • 1925 — 1 844 805
 • 1930 — 1 900 045
 • 1935 — 1 950 502#
 • 1939 — 1 994 506
 • 1940 — 1 951 200 [15]
 • 1943 — 1 760 162
 • 1950 — 1 943 146
 • 1959 — 2 079 948#
 • 1970 — 2 351 903#
 • 1979 — 2 502 816#
 • 1989 — 2 666 567#
 • 1995 — 2 500 580
 • 2000 — 2 377 383#
 • 2002 — 2 345 768
 • 2004 — 2 319 203
 • 2006 — 2 294 590
 • 2008 — 2 270 894
 • 2010 — 2 248 374
 • 2011 — 2 070 371#
 • 2012 — 2 023 825
 • 2013 — 2 001 468
 • 2014 — 1 986 096
 • 2015 — 1 968 957
 • 2016 — 1 953 564
 • 2017 — 1 932 542
 • 2018 — 1 915 124

#Piezīmes: 1897., 1935., 1959., 1970., 1979., 1989., 2000. un 2011. gadā — tautas skaitīšanas dati.

Iedzīvotāju skaits un dabiskā kustība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Jau pirms Pirmā pasaules kara summārais dzimstības koeficients[16] Latvijā bija nedaudz zemāks par 3,0 dzimušajiem uz vienu sievieti jeb apmēram par 10 procentiem zemāks nekā ir nepieciešams pilnai paaudžu nomaiņai. Starp abiem pasaules kariem dzimstība turpināja samazināties, viszemāko līmeni sasniedzot ekonomiskās depresijas gados (1934.—1935. gadā summārais dzimstības koeficients bija 2,0). Pēc tam tas nedaudz palielinājās, jo Kārļa Ulmaņa valdība veica īpašus pasākumus dzimstības stimulēšanai. Saslimstības un mirstības rādītāji, kā arī paredzamais vidējais mūža ilgums Latvijā bija aptuveni vienā līmenī vai pat nedaudz augstāki par Eiropas vidējiem rādītājiem.

Pēc Otrā pasaules kara bija mērens dzimstības pieaugums, kam atkal sekoja dzimstības samazināšanās. 1960. gadu vidū summārais dzimstības koeficients (1,7) bija viens no viszemākajiem pasaulē. Pēc dažādu dzimstības stimulēšanas pasākumu īstenošanas tā palielinājās, un 1980. gadu vidū atkal palielinājās virs 2,0. Latviešiem šis rādītājs tajā laikā bija augstāks nekā vidējais citām tautībām.

Politiskās un ekonomiskās nestabilitātes apstākļos kopš 1988. gada dzimstības rādītāji samazinājās, laika posmā no 1988. gada līdz 1998. gadam summārais dzimstības koeficients Latvijā samazinājās no 2,16 līdz 1,11 un bija viens no viszemākajiem dzimstības līmeņiem pasaulē. No 1990. gada līdz 1995. gadam jaundzimušo paredzamais mūža ilgums samazinājās vīriešiem par 4 gadiem un sievietēm par 2 gadiem. 2008. gadā jaundzimušo paredzamais vidējais mūža ilgums Latvijā bija 67,2 gadi vīriešiem un 77,9 gadi sievietēm, esot vienam no viszemākajiem Eiropā. Zīdaiņu mirstības koeficients 1990. gados ievērojami palielinājās, sasniedzot 18,8 uz 1000 dzīvi dzimušajiem 1997. gadā. Straujas dzimstības samazināšanās un mirstības pieauguma rezultātā iedzīvotāju dabiskais pieaugums pēc neatkarības atgūšanas Latvijā bija negatīvs. Kombinācijā ar iedzīvotāju emigrāciju tas noveda pie Latvijas depopulācijas.[17]

21. gadsimta sākumā dzimstības koeficients nedaudz palielinājās un 2014. gadā sasniedza 1,65. Zīdaiņu mirstība 2014. gadā samazinājās līdz 3,8 uz 1000 dzīvi dzimušo. Arī kopējā mirstība samazinājās, tomēr vēl 2014. gadā tā saglabājās relatīvi augsta – 14,3 mirušie uz 1000 iedzīvotāju. Pēc ES statistikas departamenta «Eurostat» datiem Latvijā 2015. gadā vidējais bērnu skaits sievietei sasniedza 1,7, kas ir par 0,48 vairāk nekā 2001. gadā, kad vidēji katrai sievietei bija 1,22 bērni, un šis kopējā fertilitātes līmeņa pieaugums bija lielākais Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū šajā laika posmā.[18]

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums caurmērā pa gadu
Gads Iedz. skaits (tūkstošos) Dzimušo skaits Mirušo skaits Dabiskais pieaugums
1897-1903 - 59 516 39 730 19 786
1921-1925 - 40 370 27 009 13 361
1926-1930 - 39 063 27 884 11 179
1931-1935 - 35 343 26 855 8588
1936-1940 - 35 486 27 385 8101
1941 - 37 125 30 989 6136
1942[19] - 37 219 30 568 6651
1946 1 636 30 544 32 266 -1 722
1947 1 787 34 832 32 435 2 397
1948 1 872 35 402 26 500 8 902
1949 1 886 35 671 25 640 10 031
1950 1 887 33 137 24 250 8 887
1951 1 895 32 764 23 898 8 866
1952 1 906 32 278 22 680 9 598
1953 1 926 30 986 22 761 8 225
1954 1 953 33 202 22 500 10 702
1955 1 981 32 968 21 330 11 638
1956 2 018 32 590 20 339 12 251
1957 2 054 33 714 21 087 12 627
1958 2 073 35 068 20 910 14 158
1959 2 092 35 028 22 601 12 427
1960 2 121 35 468 21 314 14 154
1961 2 153 35 993 21 759 14 234
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums caurmērā pa gadu
Gads Iedz. skaits (tūkstošos) Dzimušo skaits Mirušo skaits Dabiskais pieaugums
1962 2 182 35 061 23 592 11 469
1963 2 211 33 843 22 703 11 140
1964 2 241 33 053 21 165 11 888
1965 2 266 31 212 22 780 8 432
1966 2 283 31 974 23 350 8 624
1967 2 301 32 232 24 362 7 870
1968 2 324 32 693 25 104 7 589
1969 2 343 32 915 26 229 6 686
1970 2 359 34 333 26 546 7 787
1971 2 376 35 239 26 275 8 964
1972 2 396 35 007 27 296 7 711
1973 2 416 34 008 28 139 5 869
1974 2 437 34 920 28 143 6 777
1975 2 456 34 810 30 042 4 768
1976 2 470 34 644 30 373 4 271
1977 2 485 34 240 30 869 3 371
1978 2 498 34 258 31 261 2 997
1979 2 506 34 683 32 162 2 521
1980 2 512 35 534 32 100 3 434
1981 2 519 35 732 32 090 3 642
1982 2 531 37 477 31 234 6 243
1983 2 546 40 572 32 330 8 242
1984 2 562 40 847 33 406 7 441
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums caurmērā pa gadu
Gads Iedz. skaits (tūkstošos) Dzimušo skaits Mirušo skaits Dabiskais pieaugums
1985 2 579 39 571 34 166 5 405
1986 2 600 41 960 31 328 10 632
1987 2 627 42 135 32 150 9 985
1988 2 653 41 275 32 421 8 854
1989 2 667 38 922 32 584 6 338
1990 2 663 37 918 34 812 3 106
1991 2 651 34 633 34 749 - 116
1992 2 614 31 569 35 420 -3 851
1993 2 563 26 759 39 197 -12 438
1994 2 521 24 256 41 757 -17 501
1995 2 485 21 595 38 931 -17 336
1996 2 457 19 782 34 320 -14 538
1997 2 433 18 830 33 533 -14 703
1998 2 410 18 410 34 200 -15 790
1999 2 390 19 396 32 844 -13 448
2000 2 373 20 248 32 205 -11 957
2001 2 355 19 664 32 991 -13 327
2002 2 339 20 044 32 498 -12 454
2003 2 325 21 006 32 437 -11 431
2004 2 313 20 334 32 024 -11 690
2005 2 301 21 497 32 777 -11 280
2006 2 288 22 264 33 098 -10 834
2007 2 276 23 273 33 042 -9 769
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums caurmērā pa gadu
Gads Iedz. skaits (tūkstošos)[20] Dzimušo skaits[21] Mirušo skaits[22] Dabiskais pieaugums
2008 2 192 23 948 31 006 -7 058
2009 2 163 21 677 29 897 -8 220
2010 2 121 19 219 30 040 -10 821
2011 2 075 18 620 28 520 -9 900
2012 2 045 19 520 28 820 -9 300
2013 2 024 20 596 28 691 -8 095
2014 2 001 21 746 28 466 -6 720
2015 1 986 21 979 28 478 -6 499
2016 1 969 21 968 28 580 -6 612
2017 1 950 20 828 28 757 -7 929
2018 1 934

Etniskais sastāvs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pēc postošajiem 16.—18. gadsimta kariem un Lielās mēra epidēmijas Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs bija visai viendabīgs. 18. gadsimta beigās Latvijas teritorijā bija apmēram 90% latviešu, 6,5% vāciešu, 1,1% ebreju, 0,8% poļu un 0,6% krievu. 19. gadsimta beigās Krievijas impērijas pārkrievošanas politikas un industrializācijas rezultātā notikušās krievu un ebreju imigrācijas dēļ 1897. gada tautas skaitīšana uzrādīja 68,3% latviešu, 8% krievu, 7,1% vāciešu un 6,3% ebreju. Pēc valstiskās neatkarības iegūšanas 20. gadsimta 20.—30. gados latviešu īpatsvars atkal pieauga. Etniskais sastāvs dramatiski mainījās Otrā pasaules kara laikā, jo kara laikā notika vācbaltiešu izceļošana, ebreju iznīcināšana un daudzu latviešu došanās bēgļu gaitās uz Vāciju un Zviedriju, tālāk pamatā uz ASV, Kanādu un Austrāliju. Pēckara gadu masveida imigrācija no PSRS savienotajām republikām samazināja latviešu īpatsvaru Latvijā līdz 52% 1989. gadā. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas, neraugoties uz dabiskā pieauguma kritumu un emigrāciju, latviešu īpatsvars atkal palielinās sakarā ar krievu, baltkrievu, ukraiņu un citu lielāko mazākumtautību straujāku izceļošanu.

Latvijas iedzīvotāju etniskā struktūra 1897.—2011.
Tautība 1897. 1914.* 1920. 1925. 1935. 1959. 1970. 1979. 1989. 2000. 2011.[23]
Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits % Iedz. skaits %
Latvieši 1318617 68,3 1620000 63,5 1161404 72,8 1354126 73,4 1472612 75,5 1297881 62,0 1341805 56,8 1344105 53,7 1387757 52,0 1370703 57,7 1285136 62,1
Krievi 154 561 8,0 260 000 10,2 91 477 5,7 193 648 10,5 206 499 10,6 556 448 26,6 704 599 29,8 821 464 32,8 905 515 34,0 703 243 29,6 557 119 26,9
Baltkrievi 79 541 4,1 110 000 4,3 66 194 4,2 38 010 2,1 26 867 1,4 61 587 2,9 94 898 4,0 111 505 4,5 119 702 4,5 97 150 4,1 68 202 3,3
Ukraiņi 987 0,0 - - 1 040 0,1 512 0,0 1 844 0,1 29 440 1,4 53 461 2,3 66 703 2,7 92 101 3,5 63 644 2,7 45 798 2,2
Poļi 65 088 3,4 112 500 4,4 52 244 3,3 51 143 2,8 48 949 2,5 59 774 2,9 63 045 2,7 62 690 2,5 60 416 2,3 59 505 2,5 44 772 2,2
Lietuvieši 26 026 1,3 57 500 2,3 25 538 1,6 23 192 1,3 22 913 1,2 32 383 1,6 40 589 1,7 37 818 1,5 34 630 1,3 33 430 1,4 24 479 1,2
Ebreji 122 700 6,3 175 000 6,9 79 368 5,0 95 675 5,2 93 479 4,8 36 592 1,8 36 680 1,6 28 331 1,1 22 897 0,9 10 385 0,4 6 437 0,3
Čigāni 1 942 0,1 2 500 0,1 1 023 0,1 2 870 0,2 3 839 0,2 4 301 0,2 5 427 0,2 6 134 0,3 7 044 0,3 8 205 0,3 6 489 0,3
Vācieši 137 312 7,1 155 000 6,1 58 097 3,6 70 964 3,8 62 144 3,2 1609 0,1 5413 0,2 3299 0,1 3783 0,1 3465 0,1 3042 0,1
Igauņi 17 991 0,9 25 000 1,0 8 701 0,6 7893 0,4 7014 0,4 4610 0,2 4334 0,2 3681 0,2 3312 0,1 2652 0,1 2007 0,1
Lībieši - - 1 500 0,1 831 0,1 1 268 0,1 944 0,0 185 0,0 48 0,0 107 0,0 135 0,0 180 0,0 250 0,0
Citi 4 622 0,4 21 000 0,8 50 214 2,9 5 504 0,3 3 398 0,2 8 648 0,4 13 828 0,6 16 979 0,7 29 275 1,1 24 824 1,1 26 640 1,3
Kopā 1 929 387 2 550 000 1 596 131 1 844 805 1 950 502 2 093 458 2 364 127 2 502 816 2 666 567 2 377 383 2 070 371
 • Dati par 1914. gadu izveidoti, ņemot vērā Rīgas 1913. gada tautas skaitīšanu un Krievijas impērijas IM statistikas datus par 1914. gadu.

Pastāvīgo iedzīvotāju deklarētā tautība (1897—2011)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Valstiskā piederība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības (2018)[24]
Valstiskā piederība Procenti
Latvijas pilsoņi (1 779 045)
  
84.7%
Latvijas nepilsoņi (228 855)
  
10.9%
Krievijas pilsoņi (54 258)
  
2.6%
Ukrainas pilsoņi (7 485)
  
0.4%
Lietuvas pilsoņi (5 026)
  
0.2%
Baltkrievijas pilsoņi (3 318)
  
0.1%
Vācijas pilsoņi (2 588)
  
0.1%
Indijas pilsoņi (1 708)
  
0.1%
Uzbekistānas pilsoņi (1 556)
  
0.1%
Igaunijas pilsoņi (1 232)
  
0.1%
Ķīnas pilsoņi (1 064)
  
0.1%

Reliģija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Latvijas Tieslietu ministrijas ziņojumā par reliģisko organizāciju iesniegtajiem pārskatiem par darbību 2015. gadā minēts, ka 35 dažādām reliģiskām organizācijām Latvijā bija reģistrētas 957 draudzes, 153 autonomās draudzes un 880 dievnami vai kulta celtnes. Kā kopējais ticīgo skaits minēts 1,517 miljoni. Pēc šī ziņojuma Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai bija 700 465 locekļi, Romas Katoļu Baznīcai Latvijā — 415 440 locekļu,[25], Latvijas pareizticīgajai baznīcai — 370 000 locekļi, Latvijas vecticībnieku Pomoras baznīcai — 35 872 locekļi, bet dievkalpojumus apmeklējot 41 042 cilvēki, Latvijas Baptistu draudžu savienībai — 6888 locekļi, Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienībā — 3935 locekļi, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienībām — 3187 locekļi, Evaņģēliskās ticības kristiešu draudzēm — 3175 locekļi, Jaunās Paaudzes draudzēm — 3000 locekļi, Evaņģēlisko kristiešu draudzēm — 1717 locekļi. Minēts, ka Latvijā ir 1295 jaunapustuliskie kristieši, 972 mormoņi, 526 metodisti, 697 dievturi, 310 vācu luterāņi, 337 musulmaņi,[26] 387 jūdaisti, 721 Jehovas liecinieks, 162 budisti, 145 krišnaīti, 100 reformāti, 61 anglikānis u.c. ticību pārstāvji.[27]

Reliģisko organizāciju sniegto datu precizitāte ir tikusi apšaubīta, jo tie kopumā liecina par ārkārtīgi strauju reliģijām piederīgo skaita palielināšanos, kamēr dažādas sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka ticīgo skaits varētu būt vismaz uz pusi mazāks.[28]

Ticības 1860 % 1897 % 1920 % 1925 % 1930 % 1935 % 2011 %
iedzīvotāju skaits 1 285 293 100.00 1 929 387 100.00 1 596 131 100.00 1 844 805 100.00 1 900 045 100.00 1 950 502 100.00 2 070 371 100.00
luterāņi 852 749 66.35 1 140 173 59.10 914 409 57.29 1 055 167 57.20 1 057 877 55.68 1 075 641 55.15 708 773 34.23
u.c.protestanti +luterāņi 0.00 8 949 0.46 9 697 0.61 15 652 0.85 17 069 0.90 19 146 0.98 17 936 0.87
katoļi 236 384 18.39 390 106 20.22 375 227 23.51 416 769 22.59 450 210 23.69 476 963 24.45 ap 500 000 ap 24.15
pareizticīgie 114 358 8.90 166 240 8.62 138 803 8.70 167 538 9.08 169 625 8.93 174 389 8.94 370 000 17.87
vecticībnieki 40 503 3.15 79 709 4.13 73 310 4.59 89 239 4.84 96 802 5.09 107 195 5.50 34 517 1.67
u.c.kristieši 1 0.00 333 0.02 1 153 0.07 166 0.01 297 0.02 136 0.01 11 614 0.56
jūdaisti 41 281 3.21 142 087 7.36 79 626 4.99 95 733 5.19 93 741 4.93 93 406 4.79 416 0.02
u.c.ticības 17 0.00 1790 0.09 199 0.01 175 0.01 255 0.01 136 0.01 1 460 0.07
nezināmi 0 0.00 0 0.00 3 707 0.23 4 366 0.23 14 169 0.75 3 490 0.17

Vecumstruktūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Vecumstruktūras aptuvenās izmaiņas Latvijā no 1920. līdz 2011. gadam

"Eurostat" dati par 2011. gadu liecina, ka pensijas vecuma sieviešu skaits Latvijā vairāk nekā divas reizes pārsniedza vīriešu skaitu, kas ir lielākais īpatsvars starp Eiropas Savienības valstīm. Latvijā starp iedzīvotājiem, kas pārsnieguši 65 gadu vecumu, uz 100 vīriešiem bija 207,6 sievietes, turpretī Igaunijā 204,3 un Lietuvā 197 sievietes un ES valstīs vidēji uz 100 vīriešiem pensijas vecumā bija 138,2 sievietes.[29]

Iedzīvotāju galvenās vecuma grupas procentos[30][31]
Gads Līdz darbspējas vecumam Darbspējas vecumā Virs darbspējas vecuma
1897 41,0 52,8 6,2
1920 38,3 52,9 8,6
1935 30,4 60,3 9,2
1943 29,1 60,6 10,3
1959 30.0 63,2 6,8
1970 23,1 56,2 20,7
1979 21,8 58,3 19,9
1989 22,7 56,6 20,7
2000 18,0 58,9 23,1
2006 14,3 64,4 21,3
2011 14,1 64,1 21,8

Vecuma grupas 1897—2011

vecuma grupas 1897 % 1920 % 1925 % 1930 % 1935 % 1943 % 1959 % 1970 % 1979 % 1989 % 2000 % 2011 %
iedzīvotāju kopskaits 1929387 100.00 1596131 100.00 1844805 100.00 1900045 100.00 1950502 100.00 1803104 100.00 2093458 100.00 2364127 100.00 2502816 100.00 2666567 100.00 2377383 100.00 2070371 100.00
0—14 gadiem 602476 31.23 447146 28.01 446914 24.23 438087 23.06 482551 24.74 452198 25.08 459300 21.94 511097 21.62 509506 20.36 570863 21.41 430275 18.10 294150 14.21
15—64 gadiem 1207067 62.56 1007477 63.12 1242009 67.32 1295517 68.18 1286640 65.96 1164354 64.58 1414221 67.55 1568758 66.36 1666412 66.58 1780865 66.79 1511322 63.57 1395765 67.42
65—100+ gadiem 118638 6.15 136867 8.58 136862 7.42 161212 8.48 179055 9.18 185196 10.27 219937 10.51 281197 11.89 326525 13.04 314766 11.80 435786 18.33 380456 18.37
nezināmi 1076 0.06 4641 0.29 19020 1.03 5229 0.28 2256 0.12 1356 0.07 92 0.00 3075 0.13 373 0.02 73 0.00 nez. nez. 0 0.00

Urbanizācijas līmenis[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Gads Pilsētas % Lauki %
1800 7,3 92,7
1863 14,8 85,2
1897 29,4 70,6
1914 40,3 59,7
1920 23,6 76,4
1925 32,8 67,2
1930 34,9 65,1
1935 34,6 65,4
1941[32] 29,5 70,5
1959 51,7 48,3
1970 61,0 39,0
1979 66,5 33,5
1989 69,4 30,6
1995 68,8 31,2
2000 68,1 31,9
2005 68,0 32,0
2011 67.7 32.3
2015 67,4 32.6

Demogrāfiskā stāvokļa izmaiņas pēc 2000. gada[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pēc 2000. gada Latvijā turpināja pasliktināties demogrāfiskā situācija un visas dekādes ilgumā bija mirstības pārsvars pār dzimstību un negatīvs migrācijas saldo. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes aprēķiniem Latvijas iedzīvotāju skaits no 2001. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 1. janvārim samazinājās par 340 tūkstošiem — par 211,4 tūkstošiem migrācijas un 128,6 tūkstošiem negatīvā dabiskā pieauguma dēļ. Līdzīga iedzīvotāju skaita samazināšanās šajā periodā notika arī tādās jaunajās ES valstīs kā Rumānija, Lietuva, Bulgārija, Igaunija un Ungārija, kas korelē ar relatīvo IKP uz vienu iedzīvotāju.[33]

Bērnu un pusaudžu (līdz 14 gadu vecumam) skaits samazinājās par 121 600 jeb vidēji par 12 200 gadā, un to īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā samazinājās no 18% līdz 13,7%. Pateicoties dzimstības pieaugumam šis kritums kļuva lēnāks, proti, ja 2000. gadā bērnu un pusaudžu skaits samazinājās par 18 300, tad 2010. gadā — par 2600. Tomēr 2010. gadā Latvijā bija zemākais jaundzimušo bērnu skaits (19 200) kopš 1997. un 1998. gada, kad pasaulē nāca attiecīgi 18 830 un 18 400 bērni. [34] Kopš 2000.gada iedzīvotāju īpatsvars 15—64 gadu vecumā palielinājās par 1,7% punktiem. Iedzīvotāju skaits vecumā virs 65 gadiem šajā periodā savukārt pieauga par 33 800, un to īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā pieauga no 14,8% līdz 17,4% vai par 2,6 procentpunktiem. 2010. gadā vecumā līdz 14 gadiem vīriešu skaits pārsniedza sieviešu skaitu par 2,2 %, bet vecuma grupā 15—64 gadi jau vērojams sieviešu skaita pārsvars — par 2,7%, bet vecuma grupā virs 65 gadiem sieviešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu par 35%.

2011. gada sākumā pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējīgajiem iedzīvotājiem bija 1,5 reizes lielāks nekā bērnu un pusaudžu skaits. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem 2011. gada 1. janvārī ārvalstīs bija reģistrēti 57 605 Latvijas valsts piederīgie (pilsoņi un nepilsoņi).[35]

No Iedzīvotāju reģistra zināms, ka 2011. gadā uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs oficiāli pārcēlās vēl 14 450 Latvijas valstspiederīgie, pie kam vairāk kā puse no viņiem piereģistrējās Lielbritānijā un Īrijā. Oficiāli Iedzīvotāju reģistrā 2012. gada sākumā bija iekļautas ziņas par 72 292 Latvijas valstspiederīgajiem, kuri kā savu pastāvīgo dzīvesvietu norādījuši adresi ārzemēs.[36] No tiem 54 685 kā pilngadīgi Latvijas pilsoņi bija tiesīgi piedalīties 2012. gada referendumā[37]

Savukārt pēc ekonomista Mihaila Hazana aplēsēm laikā no 2000. līdz 2010. gadam no Latvijas aizbraukuši vismaz 200 tūkstoši cilvēku, kaut arī citu valstu reģistros (ietverot apdrošināšanas numuru piešķiršanas statistiku) atrodamas ziņas par 170 tūkstošiem Latvijas cilvēku. Viņš uzskata, ka uz Lielbritāniju ir aizbraukuši 76 – 87 tūkstoši, uz Īriju 28 – 34 tūkstoši, uz Ziemeļvalstīm (galvenokārt uz Norvēģiju) 11–13 tūkstoši cilvēku. Uz pārējām Eiropas valstīm ir aizplūduši 21–24 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, bet ārpus Eiropas (uz ASV, Kanādu, Austrāliju, Jaunzēlandi un Turciju) 14–18 tūkstoši, uz citām valstīm vēl 19–24 tūkstoši cilvēku.[38] Lielākā daļa iedzīvotāju, pārceļoties uz dzīvi un uzsākot darbu citā valstī, neinformēja par to atbildīgās Latvijas valsts institūcijas, kam bija jāizdara izmaiņas datos par šo Latvijas valsts piederīgo dzīvesvietu ārpus Latvijas. M. Hazans prognozēja, ka emigrācija lielos apjomos saglabāsies vēl līdz 2014.-2015. gadam, kuru laikā valsti pametīs vēl aptuveni 100 000 cilvēku. Ja pirms 2008. gada krīzes tikai apmēram 20% no emigrantiem bija augstākā izglītība, tad krīzes laikā to īpatsvars pārsniedza 30%.[39]

Pēc Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta ziņām kopējais skolas vecuma bērnu skaits, kas 2010. gadā nebija reģistrēts nevienas izglītības iestādes sarakstā bija 11 327, 2011. gadā – 12 463, bet 2012./2013. mācību gadā 12 618. 2010. gadā dienestam bija informācija par 5646 skolas vecuma bērniem, 2011. gadā par 7915, bet 2012./2013. gadā par 9,6 tūkstoši bērnu, kas mācījās ārvalstīs.[40] Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa pauda uzskatu, ka ir nepieļaujama situācija, ka valstī nav informācijas par 2648 bērniem vecumā no pieciem līdz 18 gadiem, kuriem būtu jāapmeklē izglītības iestādes.[41]

Atbilstoši Eurostat informācijai par migrācijas radītajām iedzīvotāju skaita izmaiņām Eiropas Savienības valstīs 2013. gadā lielākais negatīvais migrācijas saldo uz 1 000 iedzīvotājiem bija Kiprā (–13,9), Latvijā (–7,1), Lietuvā (–5,7), Īrijā (–5,6), Spānijā (–4,7) un Grieķijā (–4,7).[42]

Latvijas valstspiederīgo skaits ārpus Latvijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Pēc Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem 2017. gadā lielākais reģistrēto Latvijas valstspiederīgo skaits bija šādās pasaules valstīs:[43]

1. Karogs: Apvienotā Karaliste Apvienotā Karaliste
62 607 (62 181 pilsoņi, 426 nepilsoņi)
8. Karogs: Izraēla Izraēla
3 974 (3 878 pilsoņi, 96 nepilsoņi)
15. Karogs: Itālija Itālija
1 732 (1 592 pilsoņi, 140 nepilsoņi)
2. Karogs: Īrija Īrija
19 054 (18 834 pilsoņi, 220 nepilsoņi)
9. Karogs: Zviedrija Zviedrija
3 684 (3 616 pilsoņi, 68 nepilsoņi)
16. Karogs: Dānija Dānija
1 581 (1 520 pilsoņi, 61 nepilsoņi)
3. Karogs: Vācija Vācija
15 299 (14 411 pilsoņi, 887 nepilsoņi)
10. Karogs: Norvēģija Norvēģija
2 673 (2 644 pilsoņi, 29 nepilsoņi)
17. Karogs: Šveice Šveice
1 253 (1 193 pilsoņi, 60 nepilsoņi)
4. Karogs: Amerikas Savienotās Valstis ASV
15 238 (14 515 pilsoņi, 723 nepilsoņi)
11. Karogs: Francija Francija
2 578 (2 315 pilsoņi, 263 nepilsoņi)
18. Karogs: Baltkrievija Baltkrievija
1 105 (876 pilsoņi, 229 nepilsoņi)
5. Karogs: Austrālija Austrālija
5 425 (5 407 pilsoņi, 18 nepilsoņi)
12. Karogs: Igaunija Igaunija
2 108 (2 039 pilsoņi, 69 nepilsoņi)
19. Karogs: Beļģija Beļģija
1 058 (1 017 pilsoņi, 36 nepilsoņi)
6. Karogs: Kanāda Kanāda
5 011 (4 920 pilsoņi, 91 nepilsoņi)
13. Karogs: Spānija Spānija
1 860 (1 647 pilsoņi, 213 nepilsoņi)
20. Karogs: Somija Somija
1 057 (1 007 pilsoņi, 50 nepilsoņi)
7. Karogs: Krievija Krievija
4 572 (4 034 pilsoņi, 538 nepilsoņi)
14.Karogs: Nīderlande Nīderlande
1 742 (1 688 pilsoņi, 54 nepilsoņi)
21. Karogs: Ukraina Ukraina
786 (601 pilsoņi, 185 nepilsoņi)
KOPĀ
160 807 (155 965 pilsoņi, 4 836 nepilsoņi)

2011. gada tautas skaitīšanas dati[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

2011. gadā Latvijā tika veikta kārtējā tautas skaitīšana. No 1. marta līdz 10.jūnijam ar tiešām vizītēm pie iedzīvotājiem un interneta reģistrācijas palīdzību tika iegūti dati par 1,9 miljoniem iedzīvotāju. Analizējot valsts informācijas sistēmās un administratīvajos reģistros iekļautos datus, tika gūti papildus dati par tautas skaitīšanā nesastaptajiem iedzīvotājiem.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskajiem datiem Latvijas iedzīvotāju skaits 2011. gada 1. martā bija 2 067 887. Tas liecina, ka negatīvā iedzīvotāju dabiskā pieauguma un starptautiskās migrācijas ietekmē Latvijas iedzīvotāju skaits kopš 2000. gada tautas skaitīšanas samazinājies par aptuveni 309 000 cilvēku (13%), jo iepriekšējā tautas skaitīšanā Latvijā tika reģistrēti 2 377 385 iedzīvotāji. Kopējais valsts iedzīvotāju skaits samazinājies par 309 000 (-13%), tai skaitā bērnu (0—14 gadu) vecumā par 138 000 (-32,2%), darbspējas vecuma grupā (15—61 gads) par 185 000 (-12,3%). Par 14 000 (+3,3%) pieaudzis pensijas vecuma iedzīvotāju skaits. Bērnu skaits Vidzemes reģionā samazinājies par 44,1%, Latgales reģionā par 41,7%, Kurzemes reģionā par 36,2% un Zemgales reģionā par 35,9%. Iedzīvotāju skaits visvairāk samazinājies Latgales reģionā (par 21,1%) un Vidzemes reģionā (par 17,5%). Īpaši strauja samazināšanās par 25—33% bijusi Aglonas, Alojas, Alsungas, Baltinavas, Ciblas, Dagdas, Ērgļu, Jēkabpils, Kārsavas, Neretas, Rugāju, Rundāles, Tērvetes un Viļakas novados. Vienīgi Pierīgas reģiona novados iedzīvotāju skaits kopumā pieaudzis par 3,2%.

No kopējā iedzīvotāju skaita latvieši veidoja 62,1%, bet krievi 26,9%. Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā bija pieaudzis no 57,7% līdz 62,1%, savukārt krievu īpatsvars samazinājies no 29,6% līdz 26,9%, baltkrievu no 4,1% līdz 3,3%, ukraiņu no 2,7% līdz 2,2%, poļu no 2,5% līdz 2,2%, lietuviešu no 1,4% līdz 1,2%. Latvijas pilsoņu proporcija palielinājusies no 74,5% līdz 83,8%.

946 800 (45,8%) no Latvijas iedzīvotājiem bija vīrieši un 1 121 100 (54,2%) sievietes, pie kam vīriešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā bija samazinājies. 42,5% iedzīvotāju bija ekonomiski neaktīvi, tostarp 26,6% ir nestrādājošie pensionāri, 7,8% nestrādājoši studenti un skolēni, 8,1% personas ar citu statusu. Personu ar augstāko izglītību īpatsvars bija palielinājies no 13,9% līdz 23%, ar profesionālo vidējo izglītību no 20,2% līdz 29,4%, samazinājies personu īpatsvars ar vispārējo vidējo izglītību no 31% uz 22,9%, ar pamatizglītību no 26,5% uz 18%, ar sākumskolas vai zemāku izglītību no 8,4% uz 6,7%.[44][45]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Demogrāfijas rādītāji nemainās: piedzimst mazāk nekā nomirst Archived 2017. gada 3. oktobrī, Wayback Machine vietnē. Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, 20.07.2017.
 2. SAKi: Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā [novecojusi saite]
 3. Edgars Dunsdorfs. Latvijas vēsture 1600—1710. Stokholma, 1962; 181 lpp.
 4. Latviešu Konversācijas vārdnīcas X. sējuma 20 426 sleja, Rīga, 1933.—1934.
 5. 1897. gada Krievijas Tautskaites dati Rīgā (krieviski) Демоскоп Weekly
 6. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc tautas skaitīšanu datiem Archived 2014. gada 17. februārī, Wayback Machine vietnē. (latviski)
 7. Leo Dribins. Latvijas ebreju kopienas vēsture. Īss hronoloģisks atskats
 8. Latvijas ebreju valsts darbinieku likteņi Otrā pasaules kara laikā Archived 2008. gada 26. jūnijā, Wayback Machine vietnē. (latviski)
 9. 9,0 9,1 Pārsla Eglīte. A Brief Overview of the 20th Century Latvian Migration Studies. // Folia Geographica / Ģeogrāfiski raksti Vol. 14. Ed. G.Rudzītis. – Rīga: Latvian Geographical Society, 2008.[novecojusi saite]
 10. Iedzīvotāju skaita un struktūras dinamika (latviski) Demogrāfijas centrs
 11. Edgars Dunsdorfs, Arnolds Spekke. Latvijas vēsture 1500—1600. Daugava. Stokholma. 1964. 210. lpp.
 12. Edgars Dunsdorfs. Latvijas vēsture 1600—1700. Daugava. Stokholma. 1962. 181. lpp.
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Iedzīvotāji - skaits un blīvums - Tēma Archived 2012. gada 8. februārī, Wayback Machine vietnē., csb.gov.lv
 14. 1781. gads attiecas uz Vidzemi un Latgali, 1797. gads uz Kurzemi un Zemgali, skat.: Edgars Dunsdorfs. Latvijas vēsture 1710—1800. Daugava. Stokholma. 1973. 282. lpp.
 15. 1920—1940. skat.: Jānis Rutkis. Latvijas ģeogrāfija. Apgāds Zemgale. Stokholma. 1960. 421. lpp.
 16. Vidējais prognozētais bērnu skaits sievietei reproduktīvā vecumā
 17. Iedzīvotāju dinamika Demogrāfijas centrs
 18. Latvijas sievietēm dzimst vairāk bērnu TVNET/LETA, 2017. gada 8. martā
 19. 1897-1942. skat.: Jānis Rutkis. Latvijas ģeogrāfija. Apgāds Zemgale. Stokholma. 1960. 422. lpp.
 20. ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā Archived 2017. gada 24. janvārī, Wayback Machine vietnē. csb.gov.lv, apmeklēts 2018. gada 29. jūnijā
 21. IDG01. Dzemdību un dzimušo skaits csb.gov.lv, apmeklēts 2018. gada 29. jūnijā
 22. IMG010. Mirušie pēc dzimuma un vecuma csb.gov.lv, apmeklēts 2018. gada 29. jūnijā
 23. «2011.gada tautas skaitīšana — Galvenie rādītāji». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2012. gada 29. janvārī. Skatīts: 2012. gada 19. janvārī.
 24. «Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības».
 25. Romas Katoļu Baznīca Latvijā pārskatu par savu darbību nesniedza, pamatojoties uz Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu, tomēr Tieslietu ministrija tās draudžu locekļu skaitu vērtēja ap 500 000, pamatojoties uz interneta vidē ([1]) sniegto informāciju
 26. Tieslietu ministrijas ziņojumā rakstīts, ka Latvijā islama piekritēju un personu, kuras apmeklē draudžu dievkalpojumus, varētu būt līdz pat 10 tūkstošiem (ziņojumā atsauce uz [2])
 27. Ziņojums par Tieslietu ministrijā iesniegtajiem reliģisko organizāciju pārskatiem par darbību 2015. gadā
 28. Baznīcas fantazē: 20 gadu laikā ticīgo skaits Latvijā pieaudzis par miljonu
 29. Pensijas vecuma sieviešu skaits Latvijā divas reizes pārsniedz vīriešu skaitu. LETA, 2012. gada 7. martā[novecojusi saite]
 30. 1897—1959. uzrādītas vecuma grupas līdz 20 gadiem, 20—65 g. un virs 65 g. (1959. — virs 70 g.), skat.: Jānis Rutkis. Latvijas ģeogrāfija. Apgāds Zemgale. Stokholma. 1960. 421. lpp.
 31. 1970—2006. uzrādītas vecuma grupas atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam, skat.: Demogrāfija 2006. LR CSP. Rīga. 2006. ISBN 998406287221 Nepareizs ISBN — 22. lpp.
 32. 1800-1941. skat.: Jānis Rutkis. Latvijas ģeogrāfija. Apgāds Zemgale. Stokholma. 1960. 427. lpp.
 33. Kas apturēs iedzīvotāju skaita samazināšanos? Andris Strazds, Tomass Greness. "Diena" 2013. gada 30. aprīlī (tulkojums no publikacijas Roubini Global Economics EconoMonitor)
 34. Nozare.lv pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem
 35. LETA ziņa 2001. gada 6. septembrī.
 36. http://www.leta.lv/fnews.php?id=3B4E2312-7D88-44D3-9D1A-DE799C77EB05&utm_source=newsletter&utm_medium=aktualie_notik&utm_campaign=leta_newsletter[novecojusi saite] Gada laikā uz dzīvi ārvalstīs oficiāli pārcēlušies 14 450 iedzīvotāji. LETA, 2012. gada 8. marts.
 37. «2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanas rezultāti ārzemēs». Tn2012.cvk.lv. 2012-02-18. Skatīts: 2012-02-23.
 38. Emigrējuši vismaz 200 000 cilvēku, Latvijas zaudējumi — ap 100 miljardiem latu. Kristaps Kalns. Diena.lv, 2011. gada 10. novembrī
 39. Hazans: Tuvākajos trīs četros gados no Latvijas emigrēs vēl 100 000 cilvēku. www.nozare.lv 21.11.2011.
 40. ĀRVALSTĪS MĀCĀS TEJU DESMIT TŪKSTOŠI LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU BĒRNU Archived 2015. gada 13. februārī, Wayback Machine vietnē. lat.mixnews.lv no BNS
 41. DEPUTĀTIEM ŠĶIET NEPIEĻAUJAMI, KA TRŪKST INFORMĀCIJAS PAR 2648 BĒRNIEM VECUMĀ NO PIECIEM LĪDZ 18 GADIEM Archived 2013. gada 10. maijā, Wayback Machine vietnē. lat.mixnews.lv
 42. «Eurostat. EU28 population 507.4 million at 1 January 2014.». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2013. gada 29. maijā. Skatīts: 2014. gada 23. jūlijā.
 43. Latvijas valstspiederīgo personu skaits ārvalstīs (datums=01.01.2017)
 44. Tautas skaitīšanas dati: Latvijā dzīvo 2 067 887 cilvēki. Nozare.lv, 18. janvāris, 2012.
 45. «2011.gada tautas skaitīšana — Galvenie rādītāji. www.csb.gov.lv 18.01.2012.». Arhivēts no oriģināla, laiks: 29.01.2012. Skatīts: 19.01.2012.