Latvijas pagastu uzskaitījums 2009. gadā

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Latvijas pagastu 2009. gada uzskaitījumā uzrādītas rajonos ietilpstošo pagastu un novadu pašvaldības un pilsētu lauku teritorijas pēc situācijas uz 2009. gada 30. jūniju. 2009. gada 1. jūlijā darbu sāka jaunās novadu pašvaldības un lielākā daļa pagastu un pilsētu lauku teritoriju tika iekļautas novados kā administratīvās teritorijas.

Aizkraukles rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Aizkraukles novads
 2. Aiviekstes pagasts
 3. Bebru pagasts
 4. Daudzeses pagasts
 5. Iršu pagasts
 6. Jaunjelgavas pilsētas lauku teritorija
 7. Klintaines pagasts
 8. Kokneses pagasts
 9. Kurmenes pagasts
 10. Mazzalves pagasts
 11. Neretas pagasts
 12. Pilskalnes pagasts
 13. Seces pagasts
 14. Sērenes pagasts
 15. Skrīveru pagasts
 16. Staburaga pagasts
 17. Sunākstes pagasts
 18. Valles pagasts
 19. Vietalvas pagasts
 20. Zalves pagasts

Alūksnes rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Annas pagasts
 2. Apes pilsētas lauku teritorija
 3. Gaujienas pagasts
 4. Ilzenes pagasts
 5. Jaunalūksnes pagasts
 6. Jaunannas pagasts
 7. Jaunlaicenes pagasts
 8. Kalncempju pagasts
 9. Liepnas pagasts
 10. Malienas pagasts
 11. Mālupes pagasts
 12. Mārkalnes pagasts
 13. Pededzes pagasts
 14. Trapenes pagasts
 15. Veclaicenes pagasts
 16. Virešu pagasts
 17. Zeltiņu pagasts
 18. Ziemeru pagasts

Balvu rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Baltinavas pagasts
 2. Balvu pagasts
 3. Bērzkalnes pagasts
 4. Bērzpils pagasts
 5. Briežuciema pagasts
 6. Krišjāņu pagasts
 7. Kubulu pagasts
 8. Kupravas pagasts
 9. Lazdukalna pagasts
 10. Lazdulejas pagasts
 11. Medņevas pagasts
 12. Rugāju pagasts
 13. Susāju pagasts
 14. Šķilbēnu pagasts
 15. Tilžas pagasts
 16. Vectilžas pagasts
 17. Vecumu pagasts
 18. Vīksnas pagasts
 19. Žīguru pagasts

Bauskas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Iecavas novads
 2. Bārbeles pagasts
 3. Brunavas pagasts
 4. Ceraukstes pagasts
 5. Codes pagasts
 6. Dāviņu pagasts
 7. Gailīšu pagasts
 8. Īslīces pagasts
 9. Mežotnes pagasts
 10. Rundāles pagasts
 11. Skaistkalnes pagasts
 12. Stelpes pagasts
 13. Svitenes pagasts
 14. Vecsaules pagasts
 15. Vecumnieku pagasts
 16. Viesturu pagasts

Cēsu rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Amatas novads
 2. Drustu pagasts
 3. Dzērbenes pagasts
 4. Inešu pagasts
 5. Jaunpiebalgas pagasts
 6. Kaives pagasts
 7. Liepas pagasts
 8. Līgatnes pagasts
 9. Mārsnēnu pagasts
 10. Nītaures pagasts
 11. Priekuļu pagasts
 12. Raiskuma pagasts
 13. Raunas pagasts
 14. Skujenes pagasts
 15. Stalbes pagasts
 16. Straupes pagasts
 17. Taurenes pagasts
 18. Vaives pagasts
 19. Vecpiebalgas pagasts
 20. Veselavas pagasts
 21. Zaubes pagasts
 22. Zosēnu pagasts

Daugavpils rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Ilūkstes novads
 2. Ambeļu pagasts
 3. Biķernieku pagasts
 4. Demenes pagasts
 5. Dubnas pagasts
 6. Dvietes pagasts
 7. Eglaines pagasts
 8. Kalkūnes pagasts
 9. Kalupes pagasts
 10. Laucesas pagasts
 11. Līksnas pagasts
 12. Maļinovas pagasts
 13. Medumu pagasts
 14. Naujenes pagasts
 15. Nīcgales pagasts
 16. Salienas pagasts
 17. Skrudalienas pagasts
 18. Subates pilsētas lauku teritorija
 19. Sventes pagasts
 20. Tabores pagasts
 21. Vaboles pagasts
 22. Vecsalienas pagasts
 23. Višķu pagasts

Dobeles rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Tērvetes novads
 2. Annenieku pagasts
 3. Auces pilsētas lauku teritorija
 4. Auru pagasts
 5. Bēnes pagasts
 6. Bērzes pagasts
 7. Bikstu pagasts
 8. Dobeles pagasts
 9. Īles pagasts
 10. Jaunbērzes pagasts
 11. Krimūnu pagasts
 12. Lielauces pagasts
 13. Naudītes pagasts
 14. Penkules pagasts
 15. Ukru pagasts
 16. Vītiņu pagasts
 17. Zebrenes pagasts

Gulbenes rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Beļavas pagasts
 2. Daukstu pagasts
 3. Druvienas pagasts
 4. Galgauskas pagasts
 5. Jaungulbenes pagasts
 6. Lejasciema pagasts
 7. Litenes pagasts
 8. Lizuma pagasts
 9. Līgo pagasts
 10. Rankas pagasts
 11. Stāmerienas pagasts
 12. Stradu pagasts
 13. Tirzas pagasts

Jelgavas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Ozolnieku novads
 2. Elejas pagasts
 3. Glūdas pagasts
 4. Jaunsvirlaukas pagasts
 5. Kalnciema pilsētas lauku teritorija
 6. Lielplatones pagasts
 7. Līvbērzes pagasts
 8. Platones pagasts
 9. Sesavas pagasts
 10. Sidrabenes pagasts
 11. Svētes pagasts
 12. Valgundes pagasts
 13. Vilces pagasts
 14. Vircavas pagasts
 15. Zaļenieku pagasts

Jēkabpils rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Aknīstes pilsētas lauku teritorija
 2. Asares pagasts
 3. Atašienes pagasts
 4. Ābeļu pagasts
 5. Dignājas pagasts
 6. Dunavas pagasts
 7. Elkšņu pagasts
 8. Gārsenes pagasts
 9. Kalna pagasts
 10. Krustpils pagasts
 11. Kūku pagasts
 12. Leimaņu pagasts
 13. Mežāres pagasts
 14. Rites pagasts
 15. Rubenes pagasts
 16. Salas pagasts
 17. Saukas pagasts
 18. Sēlpils pagasts
 19. Variešu pagasts
 20. Viesītes pilsētas lauku teritorija
 21. Vīpes pagasts
 22. Zasas pagasts

Krāslavas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Krāslavas novads
 2. Andrupenes pagasts
 3. Andzeļu pagasts
 4. Asūnes pagasts
 5. Aulejas pagasts
 6. Bērziņu pagasts
 7. Dagdas pagasts
 8. Ezernieku pagasts
 9. Grāveru pagasts
 10. Indras pagasts
 11. Izvaltas pagasts
 12. Kalniešu pagasts
 13. Kaplavas pagasts
 14. Kastuļinas pagasts
 15. Kombuļu pagasts
 16. Konstantinovas pagasts
 17. Ķepovas pagasts
 18. Piedrujas pagasts
 19. Robežnieku pagasts
 20. Skaistas pagasts
 21. Svariņu pagasts
 22. Šķaunes pagasts
 23. Šķeltovas pagasts
 24. Ūdrīšu pagasts

Kuldīgas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Alsungas pagasts
 2. Ēdoles pagasts
 3. Gudenieku pagasts
 4. Īvandes pagasts
 5. Kabiles pagasts
 6. Kurmāles pagasts
 7. Laidu pagasts
 8. Nīkrāces pagasts
 9. Padures pagasts
 10. Pelču pagasts
 11. Raņķu pagasts
 12. Rendas pagasts
 13. Rudbāržu pagasts
 14. Rumbas pagasts
 15. Skrundas pilsētas lauku teritorija
 16. Snēpeles pagasts
 17. Turlavas pagasts
 18. Vārmes pagasts

Liepājas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Durbes novads
 2. Sakas novads
 3. Aizputes pagasts
 4. Bārtas pagasts
 5. Bunkas pagasts
 6. Cīravas pagasts
 7. Dunalkas pagasts
 8. Dunikas pagasts
 9. Embūtes pagasts
 10. Gaviezes pagasts
 11. Gramzdas pagasts
 12. Grobiņas pagasts
 13. Kalētu pagasts
 14. Kalvenes pagasts
 15. Kazdangas pagasts
 16. Lažas pagasts
 17. Medzes pagasts
 18. Nīcas pagasts
 19. Otaņķu pagasts
 20. Priekules pagasts
 21. Rucavas pagasts
 22. Sakas pagasts
 23. Vaiņodes pagasts
 24. Vecpils pagasts
 25. Vērgales pagasts
 26. Virgas pagasts

Limbažu rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Ainažu pilsētas lauku teritorija
 2. Alojas pilsētas lauku teritorija
 3. Braslavas pagasts
 4. Brīvzemnieku pagasts
 5. Katvaru pagasts
 6. Lēdurgas pagasts
 7. Liepupes pagasts
 8. Limbažu pagasts
 9. Pāles pagasts
 10. Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija
 11. Skultes pagasts
 12. Staiceles pilsētas lauku teritorija
 13. Umurgas pagasts
 14. Vidrižu pagasts
 15. Viļķenes pagasts

Ludzas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Ciblas novads
 2. Zilupes novads
 3. Blontu pagasts
 4. Briģu pagasts
 5. Cirmas pagasts
 6. Goliševas pagasts
 7. Isnaudas pagasts
 8. Istras pagasts
 9. Lauderu pagasts
 10. Malnavas pagasts
 11. Mežvidu pagasts
 12. Mērdzenes pagasts
 13. Nirzas pagasts
 14. Ņukšu pagasts
 15. Pasienes pagasts
 16. Pildas pagasts
 17. Pureņu pagasts
 18. Pušmucovas pagasts
 19. Rundēnu pagasts
 20. Salnavas pagasts
 21. Zvirgzdenes pagasts

Madonas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Ērgļu novads
 2. Cesvaines pilsētas lauku teritorija
 3. Aronas pagasts
 4. Barkavas pagasts
 5. Bērzaunes pagasts
 6. Dzelzavas pagasts
 7. Ērgļu pagasts
 8. Indrānu pagasts
 9. Jumurdas pagasts
 10. Kalsnavas pagasts
 11. Lazdonas pagasts
 12. Ļaudonas pagasts
 13. Liezēres pagasts
 14. Mārcienas pagasts
 15. Mētrienas pagasts
 16. Murmastienes pagasts
 17. Ošupes pagasts
 18. Praulienas pagasts
 19. Sarkaņu pagasts
 20. Sausnējas pagasts
 21. Varakļānu pagasts
 22. Vestienas pagasts

Ogres rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Birzgales pagasts
 2. Jumpravas pagasts
 3. Krapes pagasts
 4. Ķeipenes pagasts
 5. Lauberes pagasts
 6. Lēdmanes pagasts
 7. Madlienas pagasts
 8. Mazozolu pagasts
 9. Meņģeles pagasts
 10. Suntažu pagasts
 11. Taurupes pagasts

Preiļu rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Līvānu novads
 2. Preiļu novads
 3. Riebiņu novads
 4. Vārkavas novads
 5. Aglonas pagasts
 6. Jersikas pagasts
 7. Pelēču pagasts
 8. Rudzātu pagasts
 9. Saunas pagasts
 10. Sutru pagasts
 11. Vārkavas pagasts

Rēzeknes rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Audriņu pagasts
 2. Bērzgales pagasts
 3. Čornajas pagasts
 4. Dekšāres pagasts
 5. Dricānu pagasts
 6. Feimaņu pagasts
 7. Gaigalavas pagasts
 8. Griškānu pagasts
 9. Ilzeskalna pagasts
 10. Kantinieku pagasts
 11. Kaunatas pagasts
 12. Lendžu pagasts
 13. Lūznavas pagasts
 14. Maltas pagasts
 15. Mākoņkalna pagasts
 16. Nagļu pagasts
 17. Nautrēnu pagasts
 18. Ozolaines pagasts
 19. Ozolmuižas pagasts
 20. Pušas pagasts
 21. Rikavas pagasts
 22. Sakstagala pagasts
 23. Silmalas pagasts
 24. Sokolku pagasts
 25. Stoļerovas pagasts
 26. Strūžānu pagasts
 27. Vērēmu pagasts
 28. Viļānu pagasts

Rīgas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Ādažu novads
 2. Carnikavas novads
 3. Garkalnes novads
 4. Ropažu novads
 5. Salaspils novads
 6. Siguldas novads
 7. Stopiņu novads
 8. Allažu pagasts
 9. Babītes pagasts
 10. Baldones pilsētas lauku teritorija
 11. Daugmales pagasts
 12. Inčukalna pagasts
 13. Krimuldas pagasts
 14. Ķekavas pagasts
 15. Mālpils pagasts
 16. Mārupes pagasts
 17. Olaines pagasts
 18. Salas pagasts
 19. Saulkrastu pilsētas lauku teritorija
 20. Sējas pagasts

Saldus rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Brocēnu novads
 2. Ezeres pagasts
 3. Gaiķu pagasts
 4. Jaunauces pagasts
 5. Jaunlutriņu pagasts
 6. Kursīšu pagasts
 7. Lutriņu pagasts
 8. Nīgrandes pagasts
 9. Novadnieku pagasts
 10. Pampāļu pagasts
 11. Rubas pagasts
 12. Saldus pagasts
 13. Šķēdes pagasts
 14. Vadakstes pagasts
 15. Zaņas pagasts
 16. Zirņu pagasts
 17. Zvārdes pagasts

Talsu rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Sabiles novads
 2. Balgales pagasts
 3. Dundagas pagasts
 4. Ģibuļu pagasts
 5. Īves pagasts
 6. Kolkas pagasts
 7. Ķūļciema pagasts
 8. Laidzes pagasts
 9. Laucienes pagasts
 10. Lībagu pagasts
 11. Lubes pagasts
 12. Mērsraga pagasts
 13. Rojas pagasts
 14. Strazdes pagasts
 15. Valdemārpils pilsētas lauku teritorija
 16. Valdgales pagasts
 17. Vandzenes pagasts
 18. Virbu pagasts

Tukuma rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Kandavas novads
 2. Degoles pagasts
 3. Džūkstes pagasts
 4. Engures pagasts
 5. Irlavas pagasts
 6. Jaunpils pagasts
 7. Jaunsātu pagasts
 8. Lapmežciema pagasts
 9. Lestenes pagasts
 10. Pūres pagasts
 11. Sēmes pagasts
 12. Slampes pagasts
 13. Smārdes pagasts
 14. Tumes pagasts
 15. Vānes pagasts
 16. Viesatu pagasts
 17. Zantes pagasts
 18. Zentenes pagasts

Valkas rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Bilskas pagasts
 2. Blomes pagasts
 3. Brantu pagasts
 4. Ērģemes pagasts
 5. Ēveles pagasts
 6. Grundzāles pagasts
 7. Jērcēnu pagasts
 8. Kārķu pagasts
 9. Launkalnes pagasts
 10. Palsmanes pagasts
 11. Plāņu pagasts
 12. Sedas pilsētas lauku teritorija
 13. Smiltenes pagasts
 14. Trikātas pagasts
 15. Valkas pagasts
 16. Variņu pagasts
 17. Vijciema pagasts
 18. Zvārtavas pagasts

Valmieras rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Bērzaines pagasts
 2. Brenguļu pagasts
 3. Burtnieku pagasts
 4. Dikļu pagasts
 5. Ipiķu pagasts
 6. Jeru pagasts
 7. Kauguru pagasts
 8. Kocēnu pagasts
 9. Ķoņu pagasts
 10. Lodes pagasts
 11. Matīšu pagasts
 12. Mazsalacas pilsētas lauku teritorija
 13. Naukšēnu pagasts
 14. Ramatas pagasts
 15. Rencēnu pagasts
 16. Sēļu pagasts
 17. Skaņkalnes pagasts
 18. Vaidavas pagasts
 19. Valmieras pagasts
 20. Vecates pagasts
 21. Vilpulkas pagasts
 22. Zilākalna pagasts

Ventspils rajons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Ances pagasts
 2. Jūrkalnes pagasts
 3. Piltenes pilsētas lauku teritorija
 4. Popes pagasts
 5. Puzes pagasts
 6. Tārgales pagasts
 7. Ugāles pagasts
 8. Usmas pagasts
 9. Užavas pagasts
 10. Vārves pagasts
 11. Ziru pagasts
 12. Zlēku pagasts